Uczestnicy ze współpracujących z nami stale organizacji zgłosili wnioski o dotacje i wspólnie z naszymi trenerami dostarczyli adekwatne zgłoszenia do odpowiednich funduszy.
Ogłaszamy że w ramach pogramu dofinansowań „Łódzki Fundusz Strukturalny” na Szkolenia Zarządzanie Projektem grant uzskały następujące projekty:

 • Cykl Szkoleniowy dla Inżynierów w firmie Astrastal
 • Szkolenia z budowania biznesu szansą dla rozwoju spółki.
 • Metody wytwarzania włókien i nanowłókien celulozowych zawierających nanoczastki srebra (Methods of manufacturing cellulose fibers and nanofibers containing silver nanoparticles).
 • eksport – strategicznym celem dynamizacji przedsiębiorstwa.
 • innowacyjny projekt biochemiczny-weryfikacjator z linią odczynnikową-respektujący potrzeby klientów.
 • innowacyjny portal obsługi telepracy kojarzący usługodawców z usługobiorcami oraz umożliwiający organizację, zarządzenie i monitoring wykonywanej telepracy
 • opracowanie zintegrowanego systemu Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego eRATUSZ
 • sporządzenie i wdrożenie technologii produkcji wyposażenia ferm do hodowli zwierząt futerkowych z zachowanie ich dobrostanu.
 • opracowanie I wdrożenie NOWEJ GAMY PRODUKTÓW DO POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH (33.20.45-30.19)
 • sporządzenie i wdrożenie wzoru użytkowego dla systemu transportu technologicznego EHB
 • opracowanie innowacyjnej metodyki i informatycznego systemu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej
 • opracowanie WZORU PRZEMYSŁOWEGO nowoczesnego ODKURZACZA I wdrożenie GO DO PRODUKCJI
 • platforma afiliacyjna wspierająca sprzedaż i dystrybucję produktów i usług w internecie.
 • przygotowanie PREPARATÓW POLIFENOLOWYCH POCHODZENIA ROŚLINNEGO O WŁAŚCIWOŚCIACH PRZECIWPŁYTKOWYCH I KARDIOPROTEKCYJNYCH
 • rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych
 • system ekspertowy wspomagajacy systemowanie budynkow ekologicznych
 • model wspierający prowadzenie prac badawczo-naukowych oraz współdzielenie i publikację wyników prac
 • utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu metodyki w zakresie e-zdrowia
 • implementacja nowoczesnego systemu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w spółce TMP
 • implementacja nowoczesnego scentralizowanego procesu informatycznego umożliwiającego świadczenie usług interaktywnych B2B.
 • implementacja planu ekspansji importu w przedsiębiorstwie PPH POLNET Sp. z o.o.
 • implementacja dwóch nowych wzorów użytkowych i linii wzorniczych przez „DOMEL”
 • zbudowanie innowacyjnej platformy RekoMe świadczącej e-usługę z zakresu narzędziowej rekomendacji produktów
 • wypracowanie inteligentnej wyszukiwarki nieruchomości komercyjnych oraz wirtualnego rozwiązania do wyceny nieruchomości komercyjnych
 • wypracowanie elektronicznego serwisu do Optymalizacji Wyboru Ofert nabycieu towarów i usług.
 • zbudowanie cyfrowego serwisu pozwalającego na udostępnianie, wyszukiwanie i rezerwowanie miejsc, usług i zasobów.

  Tagi: szkolenia z zarządzania, szkolenie handlowców