Gorąco prosimy absolwentów naszych szkoleń i gier menedżerskich w programie rozwoju kompetencji technicznych o przejrzenie przedstawionych tu źródeł w ramach warsztatu Symulacje Biznesowe.
Chcemy zauważyć jednocześnie, że umieszczona w tym miejscu lista zawiera lektury wykraczające poza tradycyjną wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie scenariusza wymyślanych przez Naszych Uczestników symulacji.

 • Kształcenie Cech Biznesowych w Dynamicznej Organizacji, Grzegorz Stefanowicz
 • Szkolenia Menedżerskie, Anna Elwik
 • Organizacja księgowości informatycznej
 • Powłoki malarsko-lakiernicze-Przewodnik
 • Zasady międzynarodowe układy jednostki miar
 • Gry decyzyjne – podstawy teoretyczne
 • Organizacja przewozów pracowniczych i szkolnych w transporcie samochodowym
 • Sieci elektroenergetyczne
 • Żurawie wieżowe Leksykon
 • Lernt Mit Uns. dla kl.I L.O.
 • Zgarniarki .Technologia robót i eksploatacja
 • Aparaty elektryczne
 • Miernictwo elektryczne – Leksykon
 • Elektrotechnika teoretyczna t.I obwody linowe i nielinowe
 • Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa t I
 • Stacje elektroenergetyczne
 • Mistrz – wychowawca
 • Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe w pytaniach i odpowiedziach
 • Dekodery i wzmacniacze wizji
 • Metody badań pedagogicznych
 • Elementy konstrukcji maszyn t.1
 • Jak czytać bilans przedsiębiorstwa
 • Pasożyci społeczni
 • Rysunek techniczny w budownictwie
 • Kotłownie i elektrociepłownie przemysłowe
 • Czas energii
 • Leksykon sieci elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych tom 2
 • Mikrokomputery COMMADORE 64
 • Word Perfect.
 • Fizyka a świat realny
 • Mała encyklopedia leśna
 • Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym.Wyd.I. 311str.,23cm.
 • Podręczny słownik polsko-niemiecki Wyd. XIV. 1018 str., 20 cm.
 • Etyka Podręcznik dla szkół średnich Świat wartości moralnych 312 str 24 cm
 • Samochodowe urządzenia elektryczne Wyd I 288s,23cm
 • Symphony 2 – ćwicz z nami 135 str., 23 cm
 • Technologia – tokarstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd.I 535 str., 20 cm
 • Psychologia wychowawcza cz.II Wyd.VI 311 str., 24 cm
 • Windows NT bez trudu do gwiazd 430 str., 24 cm
 • Symulacje strategiczne – fundamenty teoretyczne
 • Tablice matematyczne,fizyczne,chemiczne i astronomiczne 191 str., 21 cm
 • Azja – encyklopedia geografii świata 504 str., 27 cm
 • Szwecja Praktyczny przewodnik 233s 20cm
 • Windows dla opornych cz.2 372 str., 23 cm
 • Excel 5 dla opornych c.d. druga część bestsellera Excel 5 dla opornych
 • Programowa obsługa drukarek laserowych dla zaawansowanych 231 str,24 cm
 • Auto LISP czyli programowanie AutoCADa dyskietka 570 str,24 cm
 • Historia Polski 1795-1918 Wyd.VIII 597 str, 24 cm
 • System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej
 • Wprowadzenie do filozofii Wyd.II 530 str, 20 cm
 • Symphony 2 ćwicz z nami
 • Elementy termodynamiki statystycznej Wykłady z chemii fizycznej 156 str, 20 cm
 • Słownik psychoanalizy – klasyczne pojęcia nowe koncepcje 443 str, 20 cm
 • Encyklopedia kosmosu
 • Obsługa komputera 99 krok po kroku 221 str, 24 cm
 • Podręcznik samodzielnej nauki księgowania 503 str, 20 cm
 • Podstawy ekonomii 430 str, 24 cm
 • Nowe narzędzia rachunkowości zarządczej 277s 23cm
 • Net Ware 5 Novell 308s 24cm
 • Zarys współczesnych stosunków międzyna rowych 365 str, 24 cm
 • Polityka regionalna Unii Europejskiej 215 str, 24 cm
 • Gospodarka Polski w XX wieku. 390s 20cm
 • Komunikacja między procesami w Unixie. Arkana 489 str, 24 cm
 • Pzegląd wytrzymałości materiałów