Powiadomienie – egzamin – Kurs InstruktorskiNiniejszym publikujemy obowiazujace w tym miesiącu zadania egzaminacyjne dla kandydatów w programie „Szkoła Instruktorów Wewnętrznych:

Rolą egzaminowanego w Szkole Trenerów jest diagnoza celów rozwojowych załogi jednej z niżej wymienionych organizacji non profit, a następnie przeprowadzenie dla tej jednostki szkolenia na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych tematów.

Podstawowym etapem egzaminu powinien stać się blog seminaryjny problemowe szkolenia z budowania relacji z klientem

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TEŻ NASTĘPUJĄCE TEMATY SZKOLENIA:

 • segmentacja i profilowanie pomocy dla klientów
 • zintegrowane zarządzanie projektami. 5-dniowe warsztaty praktyczne.
 • Zrozumieć siebie i innych
 • Techniki efektywnej sprzedaży


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ SZKOŁY W ODRACH I ROZWOJU LOKALNEGO
 • AUTOMOBILKLUB ZIEMI KŁODZKIEJ
 • FUNDACJA „SAMARITANUS”
 • STOŁECZNE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE
 • STOWARZYSZNIE ABSTYNENTÓW KLUBU „OPOKA” W PRZYSUSZE
 • STOWARZYSZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ „SŁONECZNE WZGÓRZE”
 • STOWARZYSZENIE „ŚWIAT NADZIEI”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „WSPÓLNA ŚCIEŻKA”
 • KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W JAROSŁAWIU
 • CHORĄGIEW STOŁECZNA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
 • STOWARZYSZENIE PRZECIW BEZPRAWIU
 • FUNDACJA ROZWOJU PERINATOLOGII „BOCIANIE GNIAZDO”
 • STOWARZYSZENIE „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W PAJĘCZNIE”
 • „REGIONALNE STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ
 • UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „GRACZ”