Ponizszym odwiedzającym nasze strony internetowe doceniając dziękujemy (a także wysyłamy opisane niżej prezenty) za czas poświęcony na uzupełnienie kwestionariusza, który analizowali nasi eksperci Dobromir Bieńkowski, Hubert Cempulik, Borys Krupski i Baltazar Gałecki w quizie Karonoskie Filmowe Zabawy Biznesowe

  • Wojciech Karłowicz, Kontroler ruchu lotniczego, Alwernia, otrzymuje kupon na moduł coachingowy „Samokształcenie kierowane bhp – pracodawcy i osoby kierujące pracownikami” lub jedną z naszych gier integracyjnych a ponadto książkę „pomiary ankietowe”
  • Klaudiusz Łatacz, Inżynier budowy mostów, Prószków, zapraszamy gratisowo na warsztat zamknięty „Zrozumieć siebie i innych” lub szkolenie team building a dodatkowo publikację „Studia kulturoznawcze 1(3)/2013. Semiotyka kultury”
  • Mieczysław Lenert, Foniatra, Pruszcz, przyznajemy darmowy wstęp na szkolenie „Ja i mój zespół” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie a dodatkowo wydawnictwo „Myśl społeczna neopogańskiej „Zadrugi” i jej religijne aspekty”
  • Lesław Czyszek, Dealer aktywów finansowych, Prószków, przyznajemy darmowy wstęp na warsztat zamknięty „Team Spirit – wzajemne tworzenie motywacji i energii w zespole” lub szkolenie integracyjne plus publikację „Aktualne tendencje ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwalnych”
  • Eustachy Synal, Komputerowy składacz tekstu , Manowo, zapraszamy gratisowo na program e-learning „Efektywne prowadzenie zebrań oraz inne zaawansowane metody wewnętrznej komunikacji bezpośredniej” lub event motywacyjny i wydawnictwo „Polska prasa kobieca w latach 1820-1918: w kręgu ofiary i poświęcenia”
  • Marcel Gut, Genetyk, Wiśniowa, wygrywa bilet na panel dyskusyjny „Nowy wymiar zarządzania” lub spotkanie firmowe a także książkę „Bibliotekarze bibliotek specjalnych”
  • Błażej Jaremko, Rysownik litograficzny, Czeladź, zdobywa wejściówkę na program e-learning „kierowanie strategiczne: kształtowanie strategii i oglądanie własnej organizacji z wielu perspektyw” lub szkolenie integracyjne plus wydawnictwo „Ekonometria 30”