Potwierdzamy że na kursie Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Integracyjne akceptujemy poniższe tematy do pracy dyplomowej:

  • symulacja lingwistyczna : „Polscy jakobini w dobie insurekcji kościuszkowskiej. Poglądy i formy politycznej aktywności” i „Tygodnik „Polityka” wobec przemian politycznych w Polsce w latach 1980-1990”
  • symulacja menedżerska : „William Wallace (1272-1305). Bohater narodowy Szkotów czy banita” oraz „Nasz Świat 2004-2008 z dziejów prasy polonijnej we Włoszech”
  • gra komunikacyjna – „Kobiecość na podstawie wortali internetowych” i Historyczne Gry Negocjacyjne i „Treny Jana Kochanowskiego jako przyład idei cyklu poetyckiego”
  • gra kreatywna – „Anglicyzmy w prasie młodzieżowej” i „Wielkopolanki na uniwersytetach, kształcenie kobiet na poziomie wyższym w XIX i XX wieku”
  • zabawa menedżerska : „Zawód dziennikarz – współczesne wyzwania” oraz „Recepcja dzieł Eliota w Polsce w latach 1945-1985”
  • zabawa lingwistyczna : „Klimatyczne skutki wojny nuklearnej” i „Fabryka Boleslawa Kasprowicza w Gnieźnie”
  • zabawa kreatywna – „Wywiad jako źródlo wiedzy” oraz „Mobing jako patologia interakcji międzyludzkich”
  • symulacja strategiczna – „Komunikacja przedsiębiorstwa jako element marketingu i wizerunku firmy” i „Inspiracje antyczne w początkach USA”
  • zabawa kreatywna : „Polska okresu PRL-u widziana oczami dziecka na modelu komiksu „Marzi. Dzieci i ryby głosu nie mają” Marzeny Sowy” oraz „Czarny wrzesień i masakra w Monachium. Zbrodnia podczas świętego pokoju”