Przyjaciołom i współpracownikom z poniższej listy bardzo dziękujemy (a także przesyłamy opisane poniżej upominki) za zaangażowanie na rozwiązanie testu badawczego, który opracowali nasi eksperci Łucjan Surdykowski, Arkadiusz Buczkowski, Franciszek Ertel i Kacper Milewski w teście Jurajskie Inscenizacyjne Eventy Integracyjne

  • Bazyl Hernik, Geofizyk, Linia, przesyłamy bezpłatny voucher na moduł coachingowy „Stres: jak sobie z nim radzić i jak z niego korzystać” lub imprezę i zabawę team building oraz publikację „Jak obniżyć koszty ogrzewania budynku?”
  • Rafał Burzyk, Inspektor ochrony danych osobowych , Joniec, zapraszamy gratisowo na szkolenie „zarządzanie czasem w pracy menedżera” lub zabawę i grę integracyjną i wydawnictwo „Listy”
  • Michał Szołtysek, Psycholog , Kcynia, przesyłamy bezpłatny voucher na warsztat otwarty „trening potencjału menedżerskiego: komunikacja w zespole, siła menedżerów, efektywne zarządzanie i budowa autorytetu. Inspirujące warsztaty kreowania własnego stylu zarządzania.” lub jedną z naszych gier integracyjnych a dodatkowo publikację „kierowanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki”
  • Florian Frątczak, Politolog, Laszki, przesyłamy bezpłatny voucher na warsztat zamknięty „Badanie satysfakcji klientów sposobem na poprawę jakości produktów i usług” lub szkolenie team building a także publikację „Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny”
  • Bogdan Roguski, Florysta , Osiecznica, dostaje od nas zaproszenie na trening „kształtowanie relacji z otoczeniem zewnętrznym i mediami” lub warsztat komunikacji i współpracy oraz publikację „Więzi w małżeństwie i rodzinie”
  • Paweł Małachowski, Krytyk artystyczny, Brzeźnio, wygrywa bilet na panel dyskusyjny „Asystentka – partner w zarządzaniu” lub wybraną naszą grę szkoleniową oraz książkę „Biochemia. Krótkie wykłady”
  • Aron Kochman, Inspektor nadzoru bankowego, Lubicz, otrzymuje kupon na moduł coachingowy „kierowanie finansami dla niefinansistów” lub trening z pracy zespołowej a dodatkowo książkę „ systemowa ocenaDNA. kompletna metodologiai praktyka”