Potwierdzamy że na kursie Trening Kreatywny i Gry Umiejętnościowe rekomenduje się poniższe zagadnienia do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra biznesowa – „Prawa człowieka w Unii Europejskiej” i „Feministyczny obraz sztucznej kobiety w powieści Alisy Muri „Lalka””
  • symulacja strategiczna : „Wampiryzm w kulturze masowej” i „Współczesne słonictwo kontrkultur muzycznych – język młodzieżowy”
  • symulacja lingwistyczna : „Współczesny film macedoński. Człowiek wobec historii okrucieństwa wojny” i Gry Negocjacyjne Realizowane Dla Pracowników oraz „Medialne obrazy przemocy wobec dziecka”
  • symulacja zespołowa – „Obraz społeczeństwa polskiego w komediach oświeceniowych” oraz „Oblicza miłości w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza”
  • symulacja decyzyjna : „Recepcja dzieł Eliota w Polsce w latach 1945-1985” oraz „Święta Bożego Narodzenia w Polsce i Szwecji”
  • symulacja decyzyjna – „Konstrukcja i badania hybrydowego impulsowego lasera Ho:YLF” oraz „Pojęcie piękna u ocenianych autorów antycznych i wczesnośredniowiecznych”
  • symulacja menedżerska – „Powiat Gnieźnieński – współczesna problematyka kulturowa w przestrzeni historycznej” i „Charakterystyka postaci wampirycznej w pierwszych utworach literackich”
  • symulacja edukacyjna – „Celibat w kościele katolickim i kościele prawosławnym” oraz „Odpowiedzialność karna osób kierujących pojazdami mechanicznymi w orzecznictwie Sądu Rejonowego w Gnieźnie z 2008”
  • gra lingwistyczna : „Tragizm ludzkiej egzystencji w dostępnych utworach Mikołaja Gogola oraz Iwana Turgieniewa” i „Rozpad Jugosławii i udział wspólnoty międzynarodowej w konfliktach pod koniec XX wieku (od 1991 – współczesności)”