Nieobecność pracowników przez choroby stanowi poważny problem zarówno dla samych pracodawców, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taki pracownik nie będzie wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale również mu się należy za czas choroby wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do wyznaczonej ilości dni na zwolnieniu będzie je wypłacał firma, a następnie obowiązek ten powinien przejść do ZUSU.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi ogromne znaczenie ma prewencja, dlatego też w takie działania często się też angażuje Państwowa Inspekcja Pracy. Jednym z obszarów, w jakich podjęto tego typu działania, jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu związanego z pracą pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowano liczne warsztaty i szkolenia poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm przy tym projekcie skorzystać mogą dodatkowo z licznych narzędzi, które pozwolą zbadać skalę ryzyka w firmach, które prowadzą. Dzięki temu będzie można zacząć należyte działania naprawcze, a poza tym wdrożyć profilaktycznie środki chroniące przez pojawieniem się zawodowego stresu.

Jak widać po statystykach, ten czynnik to jeden z bardzo często występujących powodów nieobecności pracowników. Ocenia się, że ponad połowa zwolnień lekarskich jest efektem postępujących kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmiarem presji w miejscu pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym częściej bywają zgłaszane wśród problemów z pracą zawodową.

Długotrwały stres może się bardzo negatywnie odbić na różnych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Może spowodować zwiększające się kłopoty z fizycznym i psychicznym zdrowiem, a pozostawiony bez leczenia stać się może powodem groźniejszych schorzeń. Długotrwałe narażenie na duży stres zakończyć się nawet może ciężką depresją albo nerwicą.

Pracownicy bardzo często nie mają nawet świadomości, jak negatywne skutki niesie dla nich życie w ciągłym stresie. Skutki takiej sytuacji będą się także odbijać na funkcjonowaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.