W związku z podsumowaniem projektu nr LGS/41 2 9 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Trustu Spójności

Program dyskusja w czasie konferencji obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Regiony w Europie Środkowo-Wschodniej: tendencje i czynniki rozwojowe
 • Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Audyt sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele na Szkolenia w Lodzi
 • Analiza projektów szkoleniowych w ramach działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zakończonych rzeczowo do dnia 30 kwietnia 2007 w województwie wielkopolskim, podkarpackim i łódzkim pod kątem wynagrodzenia personelu w projekcie.
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie opolskim
 • Analiza postępów wdrażania POIiŚ 2007-2013 w kontekście identyfikacji niezbędnych zmian Programu z uwzględnieniem krajowej rezerwy wykonania
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • Raport z Badania Ewaluacyjnego Beneficjentów Instytucjonalnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
 • Produkcja nawozów i związków azotowych
 • Naprawa i konserwacja statków i łodzi
 • Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Zarządzanie rynkami finansowymi
 • Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: puławski oraz moniecki

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Wełnianego KREPOL S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego GRYF S.A., Iławskie Zakłady Naprawy Samochodów S.A., Dobosiewicz Stanisław, „ELSAT” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Sp. cywilna Golicz i Moś, Telewizja Kablowa Strzebielino , Biofarm Sp. z o.o., DAILY FOOD , iLook Marcin Oleszek, Laboratorium Kosmetyczne Anna S.C. Stanisław Kalicki, Anna Smoroń, PPH BIOFLUID WOJCIECH PIASECKI, ZBIGNIEW PIASECKI, WŁODZIMIERZ BARGIEŁOWSKI, Wrocławskie Przedsiębiorstwo „Hala Ludowa” Sp. z o.o., K 3 SYSTEM , Mera Pnefal ZPC (dalej: Spółka), ”ARTEK” Artur Żochowski

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.