Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Wielkopolski Fundusz Społeczny” do eksperckiego etapu dostały się tu wymienione granty:

 • stworzenie internetowej platformy rozwiązywania problemów technicznych Naprawiszto – szkolenia z kreatywności
 • stworzenie nowej e-usługi dla sektora bankowego, interaktywna weryfikacja kredytobiorców – warsztaty miekkie
 • Szkolenia Z Komunikacji w Poznaniu W Opolu – treningi z obslugi klienta
 • wypracowanie platformy umożliwiającej świadczenie e-usługi technologicznego monitoringu wizyjnego – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie portalu społecznościowego z e-usługami dla młodych rodziców – warsztaty negocjacyjne
 • zbudowanie serwisu edukacyjnego budującego wiedzę na temat świadomej konsumpcji w dziedzinie farb – treningi z asertywności
 • stworzenie, wdrożenie i promocja platformy dostarczającej kompleksowe narzędzie do zarządzania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych – treningi z przywództwa
 • przyrost innowacyjności przedsiębiorstwa dzięki notyfikacji substancji aktywnej oraz wdrożeniu nowych produktów, w których zostanie ona wykorzystana – szkolenia miekkie
 • zoptymalizowanie potencjału badawczo-rozwojowego firmy Tymbark-GMW poprzez rozbudowę laboratorium – szkolenia biznesowe
 • ”sporządzenie i implementacja technologii wytwarzania koncentratów z dodatkiem związków przyspieszających degradację tworzyw termoplastycznych” – warsztaty negocjacyjne
 • Badania i uruchomienie substancji o działaniu przeciwnowotworowym (PKWiU:7310) – warsztaty z delegowania
 • BAKS EXPORT 2009 – szkolenia z komunikacji
 • PKWiU: 334023 – szkolenia z asertywności
 • – szkolenia interpersonalne
 • Dywersyfikacja produkcji Intemo poprzez zaimplementowanie nowych produktów – szkolenia z konfliktów
 • Dywersyfikacja przedsiębiorstwa-implementacja modernizacyjnej metodyki wytwarzania produktów z tworzyw polimerowych – warsztaty z asertywności
 • eFarm – implementacja platformy generującej elektroniczne wnioski o rejestrację leków on-line – warsztaty z konfliktów