Zawiadomienie – weryfikacja – Szkoła TrenerówW tym miejscu publikujemy aktualne zadania testowe dla uczestników kursu „Akademia Coachów Interpersonalnych:

Obowiązkiem szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych członków jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a w drugiej części zadania zorganizowanie dla niej szkolenia na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj tematów.

Podstawowym etapem egzaminu musi koniecznie zostać program szkolenia z prezentowania

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE UZUPEŁNIAJĄCO NINIEJSZE TEMATY SZKOLENIA:

 • Optymalizacja kosztów w dziale zakupów
 • Sztuka argumentacji- przekonywanie bez przemocy
 • Zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników
 • Psychologia sprzedaży. Szkolenie dla handlowców


  ZESTAWIENIE PODMIOTÓW DLA KTÓRYCH DOPUSZCZAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO OŚWIATOWE „NASZA SZKOŁA”
 • LUBELSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM DOBREGO SAMARYTANINA”
 • CIECHOCIŃSKI KLUB SPORTOWY „ZDRÓJ”
 • STOWARZYSZENIE POMOCY „RUBIEŻ”
 • FUNDACJA IM.ZOFII KOSSAK
 • WŁODAWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM”
 • KOŁO ŁOWIECKIE „TOWARZYSTWO MYŚLIWYCH” W RZESZOWIE
 • FUNDACJA NA RZECZ BADAŃ NAD MUZYKĄ LUDOWĄ I SAKRALNĄ KRESÓW „MUZYKA KRESÓW”
 • STOWARZYSZENIE BEZPIECZNE MIASTO TARNOBRZEG
 • CARITAS POTRZEBUJĄCYM
 • FUNDACJA ANDRZEJA BRANDSTATTERA PRO ARTIS
 • STOWARZYSZENIE POŻYTKU PUBLICZNEGO „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W MILICZU”
 • STOWARZYSZENIE ROZWOJU I ODNOWY WSI CHOCIANOWICE PRZY RADZIE SOŁECKIEJ CHOCIANOWIC
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „TY I JA”
 • FUNDACJA „BY DALEJ IŚĆ”