Informujemy że w ramach pogramu unijnego „Zachodniopomorski Program Pomocowy” do czwartego etapu przechodzą tu wymienione wnioski:

 • stworzenie cyfrowego serwisu zadaniowego modelowania wydatków budżetowych – warsztaty z obslugi klienta
 • stworzenie cyfrowej platformy wiedzy i nauki w zakresie nauk matematycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich – szkolenia z przywództwa
 • Szkolenia Dla Opiekunów Klientów – szkolenia zamkniete
 • wypracowanie platformy Eskulap24 do zarządzania zintegrowanymi danymi medycznymi przez placówki ochrony zdrowia i pacjentów – szkolenia z obslugi klienta
 • wypracowanie portalu personalnej genomiki MójGenotyp – serwisu spersonalizowanej informacji o predyspozycjach genetycznych i genealogii – treningi handlowe
 • stworzenie serwisu prognozy pogody na żądanie – warsztaty z przywództwa
 • zbudowanie wirtualnego doradcy w zakresie porad dotyczących laktacji i naturalnego karmienia oraz e-learning szkoły rodzenia – warsztaty z obslugi klienta
 • przyrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez wypracowanie harmonogramu intensyfikacji importu – treningi ze stresu
 • zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej przez stworzenie elektronicznego procesu Wspierania Inwestycji Budowlanych – szkolenia z kreatywności
 • Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce – szkolenia z przywództwa
 • optymalizacja procesów biznesowych w Alglob Sp z oo poprzez uruchomienie modelu informatycznego B2B klasy ERP – szkolenia biznesowe
 • zdiagnozowanie i implementacja do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych wytworzonych z wykorzystaniem surowców odpadowych – treningi handlowe
 • Budowa projektów wspomagających zarządzanie bezpieczeństwem lądowym i morskim – symulatory CZK/CPR – szkolenia z asertywności
 • Budowa Platformy Elektronicznej Obsługi systemu w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć biznesowych – treningi z przywództwa
 • DOKUM – koncepcja do zarządzania obiegiem dokumentów przy realizacji procesów – szkolenia z komunikacji
 • E konsultant ślubny, czyli konsultant ślubny w cyberprzestrzeni – treningi interpersonalne
 • E-kandydatpl – nowoczesna platforma zdalna określająca kwalifikacje i predyspozycje zawodowe oraz umożliwiająca selekcję kandydatów – szkolenia z komunikacji