Ogłaszamy iż na studiach Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Integracyjne proponuje się nizej wymienione tematy do zaliczenia:

  • gra słownikowa : „Uosobienie dobra na przykladzie gatunku fantasy” oraz „Od portretu do ikony. Początki sztuki sakralnej”
  • zabawa lingwistyczna : „Wizerunek kobiety fatalnej na przykladzie Nany Emila Zoli” i „Śladami Karla Friedricha Schinkla. Architektoniczne realizacje Schinkla w Gdańsku ”
  • symulacja komunikacyjna – „Charakterystyka pierwszych subkultur młodzieżowych” i Doktoranckie Symulacje Szkoleniowe oraz „Obraz przemocy w obozach koncentracyjnych i łagrach na podstawie wybranych dzieł literackich”
  • symulacja słownikowa : „Kult Świętego Wojciech w Gnieźnie i jego związki ze współczesną turystyką kulturową” oraz „Ewolucja mechanizmów propagandy w środkach komunikacji masowej”
  • symulacja edukacyjna : „”Rękopis znaleziony w Saragossie: Wojciecha Hasa adaptacja powieści Jana Potockiego” oraz „Wytwarzanie za pomocą wiązki jonowej i zastosowanie transmisyjnej siatki dyfrakcyjnej na potrzeby spektroskopii w zakresie skrajnego nadfioletu EUV i miękkiego promieniowania rentgenowskiego SXR”
  • symulacja decyzyjna – „Slogan językowy w reklamie marketingowej społecznej i politycznej” i „Afrodyta/Wenus jako przykład przedstawienia wizerunku kobiety w literaturze i sztuce antycznej”
  • zabawa menedżerska – „Booklikes.com – wirtualna wspólnota -kulturowa” i „Obraz kobiety w polskim komiksie”
  • symulacja słownikowa – „Rozpad Jugosławii i udział wspólnoty międzynarodowej w konfliktach pod koniec XX wieku (od 1991 – współczesności)” oraz „Strategia reklamowa firmy produkującej meble dla dzieci”
  • zabawa edukacyjna : „Agroturystyka w powiecie krasnostawskim i warunki jej rozwoju” oraz „Między artyzmem a sukcesem. Problematyka historyczna w filmach Andrzeja Wajdy”