Lista przesłanych wnioskodawców w programie dofinansowań Amerykańskiego Grantu Kapitałowego:

  • G1/H/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, skuteczne zaimplementowanie innowacji w GZUT Odlewnia sp. z o.o. poprzez zakup pieca indukcyjnego dwutyglowego wraz z oprogramowaniem do topienia staliwa, żeliwa i metali nieżelaznych., „GZUT ODLEWNIA” SA, . Dla tego projektu przyznano subwencję na symulacje szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Piotr Tymochowicz. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie ODiTK
  • BF4/O/PODLASKIE-, Zwiększenie konkurencyjności spółki poprzez wprowadzenie nowych produktów dla przemysłu motoryzacyjnego, ODLEWNIA ŻELIWA WULKAN SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji zaakceptowano subwencję na gry decyzyjne. Rekomendowane w tym projekcie szkolenia biznesowe najlepiej zrealizuje polecany trener.
  • 2/Z/ŚLĄSKIE-, ekonomizacja innowacji procesowej i produktowej poprzez zakup innowacyjnego urządzenia do elektrotermicznego podgrzewu rurociągów., BARTOSZ ZIARKO LUBRICO, Dla tego zgłoszenia przyznano subwencję na symulacje team building. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Herra. Zalecane szkolenia w firmie IBD Business School
  • G8/U/ZACHODNIOPOMORSKIE-, twórcza implementacja do produkcji nowej generacji przewodowych wyrobów kompozytowych Fe5/Y/POMORSKIECu, „ELTRON-KABEL” SPÓŁKA JAWNA, KRZYSZTOF RUTKOWSKI, TADEUSZ RUTKOWSKI, Dla tego zgłoszenia przyznano finansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Santorski. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Certes
  • D2/K/PODLASKIE-, Nowa linia technologiczna z systemem graficzny D CAD4/R/ZACHODNIOPOMORSKIECAM i Xilog Maestro pozwalającej na wytworzenie innowacyjnych produktów w postaci systemów mebli skrzyniowych., ESKO ADAM SŁOMIANY, Dla tego aplikacji zaakceptowano subsydia na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Batko. Zalecane treningi menedżerskie w spółce Mindlab
  • C1/W/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, podniesienie konkurencyjności Platan Spółka z.o.o. poprzez wdrożenie nowatorskich usług, Platan Spółka Akcyjna, Dla tego wniosku przyznano subsydia na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Mateusz Nęcki. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce IBD Business School
  • G2/T/POMORSKIE-, wprowadzenie na rynek nowej wersji innowacyjnego systemu IRF. , ABI SERWKOM SP Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego projektu zaakceptowano subwencję na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Skała. Zalecane szkolenia biznesowe w spółce Brainstorm
  • 7/R/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rdzeni do tarcz hamulcowych, OL.BA. POLAND SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Dla tego aplikacji zaakceptowano subsydia na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Wojciech Kudła. Zalecane szkolenia w firmie Integra Consulting
  • HF4/G/OPOLSKIE-, Zakup innowacyjnych urządzeń pralniczych., Ekoprim Tomasz Zając, Dla tego zgłoszenia ogłoszono subwencję na gry strategiczne. Rekomendowany trener biznesu: Zbigniew Herra. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Avenhansen