Powiadomienie – egzamin – Szkoła Dla TrenerówW tym miejscu prezentujemy aktualne zadania testowe dla kandydatów w programie „Szkoła Instruktorów Wewnętrznych:

Rolą kandydata w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych załogi jednej z przedstawionych tutaj organizacji non profit, a potem zorganizowanie dla tej jednostki kursu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z poniższych tematów.

Wiodącym fragmentem zaliczenia będzie moduł praktyczne szkolenia z panowania nad stresem

SZKOŁA TRENERÓW PROPONUJE DO TESTU TAKŻE TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Strategia budowania marki
 • Praca koordynatora oraz zarządzanie projektem
 • Efektywne prowadzenie zebrań oraz inne narzędzia wewnętrznej komunikacji bezpośredniej
 • Prezentacja i autoprezentacja podczas wystąpień publicznych


  BAZA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH DOPUSZCZA SIĘ ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA:

 • „OSTROWIECKI KLUB AMAZONKA”
 • KLUB SPORTOWY „TYMBARK” W TYMBARKU
 • AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA ŚRODOWISKOWA W GDAŃSKU
 • POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG WARMIŃSKO – MAZURSKI
 • KIWANIS INTERNATIONAL-KLUB ELBLĄG
 • STOWARZYSZENIE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI IM. KS. JÓZEFA NIEDZIELI
 • FUNDACJA EKOLOGICZNA ARKA
 • FUNDACJA NA RZECZ BADAŃ NAD MUZYKĄ LUDOWĄ I SAKRALNĄ KRESÓW „MUZYKA KRESÓW”
 • LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA
 • ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE CHORYCH NA SM SEZAM
 • „FUNDACJA VOTUM”
 • STOWARZYSZENIE POŻYTKU PUBLICZNEGO „UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W MILICZU”
 • SOLIDARNI ZIEMI PUŁAWSKIEJ
 • STOWARZYSZENIE „NASZE PIOTROWICE”
 • WIELOFUNKCYJNA PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA „WIOSNA” PROWADZONA PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR SZKOLNYCH DE NOTRE DAME W KRZYDLINIE MAŁEJ