Informujemy iż na programie Edukacja Innowacyjna i Gry Doświadczalne polecamy następujące zagadnienia do superwizji końcowej:

  • gra strategiczna : „RMF FM, Radiowa Trójka, Radio Maryja- rożne głosy współczesności. Weryfikacja polskich rozgłośni radiowych” i „Prześladowanie cnoty: demoniczne heroiny. Kobiety i motywy charakterystyczne we wczesnych angielskich powieściach gotyckich”
  • zabawa menedżerska – „Perswazje w listach świętego Augustyna” oraz „Przemoc w filmie”
  • zabawa językowa – „Wybrane kampanie prezydenckie w „Gazecie Wyborczej”” oraz Inżynierskie Symulacje i „Kobieta jako „siła niszczycielska” (na przykładzie wybranych jednoaktówek Augusta Strindberga)”
  • symulacja decyzyjna : „Komunikacyjna symboliczna wśród polskich środowisk gejowskich w Londynie po 2004 roku” oraz „Rola organizacji pozarządowych w zakresie ochrony praw człowieka”
  • zabawa komunikacyjna : „Powstanie Warszawskie we wspomnieniach i filmach” i „Coco Chanel jako ikona mody kobiecej”
  • symulacja decyzyjna : „Obraz Żyda w polskiej kulturze ludowej” oraz „Zaprojektowanie i wykonanie oświetlacza LED do diagnostyki i naświetlania stosowanego w terapii fotodynamicznej”
  • zabawa zespołowa : „Charakterystyka postaci wampirycznej w wybranych utworach literackich” oraz „Kreajce wizerunku milicjanta i policjanta”
  • gra komunikacyjna – „Terroryzm nacjonalistyczny na modelu Irlandzkiej Armii Republikańskiej” oraz „Warunki termiczne i wilgotnościowe w centrum Lublina na tle obszrow pozamiejskich w latach 2003-2012”
  • zabawa lingwistyczna – „Kategorie płci w twórczości filmowej Pedro Almadorovara” oraz „Język mediów na przykladzie wyborów prezydenckich 2005”