Informujemy że w ramach pogramu dofinansowań „Mazowiecki Program Pomocowy” do kolejnego etapu dopuszczono poniższe wnioski:

 • wypracowanie elektronicznego serwisu/portalu do zarządzania i administracji nieruchomościami – DOMICO – szkolenia handlowe
 • stworzenie kompleksowego modelu dHome w zakresie finansowania i obrotu nieruchomościami – treningi negocjacyjne
 • Warsztaty Z Kreatywności – szkolenia ze stresu
 • wypracowanie platformy oraz uruchomienie e-usługi badania minimalnych wymagań wzajemnej zgodności – treningi z kreatywności
 • stworzenie portalu udostępniającego informacje o wydarzeniach i miejscach pozwalających efektywnie zorganizować czas wolny – szkolenia z obslugi klienta
 • wypracowanie serwisu mobilnego wraz z pakietem e-usług, prezentującego twórczość artystów oraz aktywizującego środowisko artystyczne – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie serwisu umożliwiającego świadczenie e-usług polegających na zdalnej obsłudze on-line kampanii reklamowych w Internecie – warsztaty z komunikacji
 • przyrost konkurencyjności firmy Marabut i jej Partnerów poprzez wdrożenie rozwiązania elektronicznego B2B i usprawnienie procesów biznesowych – treningi sprzedażowe
 • zoptymalizowanie potencjału przedsiębiorstwa przez innowacyjną technologię cynkowania ogniowego produktów stalowych – szkolenia z przywództwa
 • „Specjalistyczne środki chemiczne zapewniające ciągłą eksploatację złóż ropy i gazu ” – szkolenia z komunikacji
 • Badania i komercjalizacja modernizacyjnego produktu – warsztaty z komunikacji
 • Badania nad budową architektury masowego systemu pocztowego nowej generacji przy założeniu dużej skalowalności umożliwiającej zastosowanie produktu na skalę globalną – treningi z zarządzania projektem
 • Budowa i wdrożenie pronowoczesnych usług optymalizacji dla MŚP opartych na zintegrowanym systemie eksperckim – szkolenia z obslugi klienta
 • Budowa nowej odlewni i uruchomienie dynamicznej metodyki produkcji odlewów staliwnych – warsztaty z zarządzania projektem
 • Doustny nowoczesny lek stosowany w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych związanych z zaburzeniami czynności receptora NMDA – treningi sprzedażowe
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez implementacja innowacyjnej technologii formowania opakowań z tworzyw sztucznych – treningi z zarządzania projektem
 • E-konfigurator systemów solarnych – szkolenia biznesowe