Informacja – zaliczenie – Kurs InstruktorskiW tym miejscu publikujemy aktualne zadania egzaminacyjne dla klientów w module „Akademia Coachów Wewnętrznych:

Rolą szkoleniowca w Szkole Trenerów jest przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych pracowników jednej z przedstawionych tutaj jednostek pozarządowych i fundacji, a w drugiej części zadania przygotowanie dla niej kursu na najlepiej pasujący do jej specyfiki jeden z wymienionych tutaj problemów.

Głównym fragmentem zaliczenia będzie moduł programy rozwjowe relaksacyjne

SZKOŁA TRENERÓW DOPUSZCZA NA EGZAMINIE TAKŻE TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Optymalizacja kosztów w dziale zakupów
 • planning protection & optimization
 • Czego ludzie się boją?
 • Efektywna komunikacja z pracownikami


  BAZA STOWARZYSZEŃ DLA KTÓRYCH MOŻLIWE JEST PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIATU NOWODWORSKIEGO
 • MIEJSKI KLUB SPORTOWY „OLIMPIA” KOWARY
 • FUNDACJA „BETLEHEM DOM CHLEBA”
 • CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNOŚCI
 • POMORSKIE STOWARZYSZENIE INSTRUMENTALISTÓW „ACADEMIA”
 • JASKÓŁKA. FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
 • KLUB SPORTOWY „WATRA MROZY”
 • „DOM WSPÓLNOTY BARKA W DREZDENKU”
 • FUNDACJA „AKTYWNI ZAWODOWO”
 • FUNDACJA „BREAD OF LIFE”
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TRZEBOWNISKA
 • FUNDACJA DLA ZWIERZĄT „ARGOS”
 • STOWARZYSZENIE „OLIGOS” NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ ABSOLWENTÓW SPECJALNEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH – „EKONOMIK”
 • FUNDACJA PROMIEŃ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA