Potwierdzamy iż w ramach pogramu unijnego „Kujawsko Pomorski Program Strukturalny” do przedostatniego etapu dostały się znajdujące się na poniższej liście aplikacje:

 • stworzenie elektronicznej ogólnopolskiej platformy doradczej do automatycznych analiz biznesowych dla MSP – szkolenia biznesowe
 • wypracowanie modułowego modelu cyfrowego pozwalającego na samodzielne, kompleksowe kreowanie tożsamości wizualnej firmy – szkolenia ze stresu
 • Wykłady Kreatywność Na Śląsku – szkolenia HR
 • zbudowanie platformy elektronicznej pozwalającej na budowę interdyscyplinarnych zespołów realizujących innowacyjne procesy – szkolenia firmowe
 • wypracowanie platformy współpracy pomiędzy dostawcami i odbiorcami przy wykorzystaniu rozwiązania do organizacji e-aukcji i e-przetargów – treningi z asertywności
 • stworzenie serwisu cyfrowego dla firm oferujących produkty wodoodporne – szkolenia biznesowe
 • stworzenie telemedycznej platformy usługowej – szkolenia interpersonalne
 • przyrost innowacyjnosci FAKRO – badania i implementacja nowoczesnych rozwiązań okiennych (PKWiU 162311) – treningi pracownicze
 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Quest poprzez rozpoczęcie działalności importowej – treningi z kreatywności
 • Aktywne wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego przez rozbudowę globalnego serwisu i oprojektowania Open Source Wikia możliwą dzięki utworzeniu modernizacyjnego środowiska testowego opartego na koncepcji Continuous Integration (CI) – treningi biznesowe
 • certyfikacja procesów biznesowych pomiędzy firmą Net-s a firmami współpracującymi poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu NET-S B2B – szkolenia z zarządzania czasem
 • Badania rozwojowe i wdrożenie procesu Budżetowego (7221 PKWiU) realizowane przez Madkom – treningi z obslugi klienta
 • Budowa i wyposażenie Centrum Biommobilizacji i nowoczesnych Materiałów Opakowaniowych – szkolenia pracownicze
 • Budowy i wyposażenia nowoczesnego centrum recyklingu odpadów organicznych w celu wdrożenia innowacyjnych produktów nawozowych – szkolenia z delegowania
 • Dywersyfikacja produkcji dzięki modułowej technologii wytwarzania wyrobów zastrzeżonych w Europie – szkolenia miekkie
 • E-budownictwo i e-architektura – nowe dziedziny e-biznesu powstałe poprzez zaimplementowanie nowoczesnych e-usług – szkolenia z przywództwa
 • cyfrowy system Współpracy Wydawniczej – szkolenia z przywództwa