Informujemy iż na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Integracyjne zalecamy tu przedstawione opracowania do pracy dyplomowej:

  • symulacja zespołowa : „Żydzi w Poznaniu na przestrzeni wieków” i „Miejsce i rola kobiety w polskich strukturach politycznych w kontekście problematyki równouprawnienia płci”
  • zabawa biznesowa – „Forma reportażu wobec problematyki zagłady na podstawie ocenianych utworów Hanny Krall” i „Moc perswazyjna nagłówków prasowych”
  • zabawa komunikacyjna : „Projekt spływu canoe po Wieprzu” i Gry oraz „Wizerunek kobiety idealnej w wywiadach zamieszczonych w prasie kobiecej”
  • gra słownikowa : „Drzewo z korzeniami. Wybrane zagadnienia z życia społeczno-kulturowego współczesnej mniejszości niemieckiej w Polsce” i „Geneza wspołczesnego stereotypu Żyda w kulturze polskiej”
  • symulacja kreatywna : „Człowiek wobec śmierci. Detekcja kulturowa na przykładzie wybranych religii świata” i „Projekt obozu młodzieżowego z elementami surviwalu”
  • zabawa biznesowa – „Badanie tulowego lasera i wzmacniacza światłowodowego pracującego w reżimie przełączania wzmocnienia” oraz „Powieść „Wichrowe Wzgórza” Emily Bronte w ujęciu gynokrytyki ”
  • gra słownikowa : „Wzniosłość i obscena w powieści Emily Brönte „Wichrowe Wzgórza”” i „Bułgarzy w ocenie własnej i w oczach Polsków”
  • zabawa strategiczna – „Wpływ reklamy telewizyjnej na zachowanie konsumentów w Polsce” i „Ukraina przemiany polityczne i społeczne od II wojny światowej do Pomarańczowej Rewolucji”
  • zabawa biznesowa – „Żywot świętych na ekranie ” oraz „Emigracja zarobkowa Polaków do Wielkiej Brytanii i Irlandii”