Ogłaszamy iż w ramach funduszu europejskiego „Podkarpacki Fundusz Strukturalny” do kolejnego etapu dopuszczono niżej wymienione granty:

 • zbudowanie zdalnej platformy artykułów reklamowych oraz interaktywnego magazynu o branży artykułów reklamowych – szkolenia z delegowania
 • wypracowanie mobilnej, technologicznej platformy aukcyjnej przez spółkę MSP Polska Sp z oo – warsztaty interpersonalne
 • Zamknięte Treningi Praca Zespołowa W Łodzi – treningi z asertywności
 • zbudowanie platformy informatycznej dla systemów testów e-learningowych TestByNet – szkolenia z zarządzania czasem
 • zbudowanie portalu społecznościowego EcoFacepl – treningi interpersonalne
 • zbudowanie serwisu mojadeskapl przeznaczonego dla miłośników sportów ekstremalnych związanych z deskami zawierającego nowoczesne narzędzia w postaci e-przymiarki, e-szkolenia i e-relacji sportowej – szkolenia HR
 • stworzenie usługi e-firma umożliwiającej prowadzenie dokumentacji firmy oraz rozliczenie podatków dochodowego i VAT – szkolenia z zarządzania projektem
 • progres innowacyjności nowymi metodykami wytwarzania oraz nowymi i ulepszonymi produktami – szkolenia z asertywności
 • zwiększenie podaży usług zdigitalizowanych dla MSP branży budowlanej przez stworzenie elektronicznego modelu Wspierania Inwestycji Budowlanych – szkolenia firmowe
 • „unowocześnienie Aurum – sieci inwestorów prywatnych – filie w Katowicach i Poznaniu” – treningi interpersonalne
 • standaryzacja procesów biznesowych dzięki wdrożeniu procesu B2B w spółce HIPER-GLAZUR Sp z oo – treningi z asertywności
 • badanie technologii i wdrożenie do produkcji biokominka bezdymnego w firmie Planika Sp z oo – treningi miekkie
 • Biocentrum Ochota – infrastruktura informatyczna dla ekspansji strategicznych kierunków biologii i medycyny – szkolenia z komunikacji
 • Budowa nowej odlewni i wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji odlewów staliwnych – treningi z przywództwa
 • Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych ACADEMICA – treningi pracownicze
 • Dywersyfikacja produkcji zakładu w Mielcu poprzez nabycie nowoczesnych technologii – warsztaty z konfliktów
 • EKSPERTYZY NA import – BUDOWANIE POLSKIEJ MARKI RZECZOZNAWCZEJ – szkolenia zamkniete