Potwierdzamy iż na kursie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Eksperymentalne polecamy prezentowane na niniejszej liście opracowania do superwizji końcowej:

  • symulacja zespołowa – „Posępne malowidło – wizja człowieka w Marii Antoniego Malczewskiego” i „Zamek krzyżacki w Malborku. Historia a współczesna przestrzeń kulturowa”
  • gra zespołowa – „Optymalizacja lasera Er:YAG z modulacją dobroci pracującego z podwyższoną repetycją” i „Polska, a Bułgaria i Macedonia. Wizerunek Bułgarii i Macedonii w polskich mediach”
  • zabawa strategiczna : „Rekonstrukcja procesów historyczno-literackich na podstawie serbskiej powieści (na modelu dzieł M. Bułatovicia z lat 80-tych XX w.)” i Symulacje Szkoleniowe oraz „Ewolucja mechanizmów propagandy w środkach komunikacji masowej”
  • gra lingwistyczna : „U źródeł niemieckiego totalitaryzmu: od wychowania spartańskiego przez filozofię Nitschego po ideologię nazistowską” i „Wybrane aspekty roli Uniwersytetów w średniowiecznej kulturze europejskiej”
  • gra lingwistyczna – „Człowiek przed obliczem losu: etos trylogii Ananke Wiktora Hugo” i „Sceny biblijne w ikonach prawosławnych”
  • symulacja kreatywna – „Wpływ wyszukiwarki Google na internet i użytkowników ” i „Antropogeniczne zagrożenia atmosfery”
  • gra zespołowa – „Święty Sawa i ród Nemanjiciów – między serbskim prawosławiem, a Świetosawiem” i „Ewolucja polskich kolęd do początku oświecenia”
  • symulacja słownikowa : „Polska jako kraj graniczny Unii Europejskiej” oraz „Igrzyska olimpijskie w czsach nazizmu. Berlin 1936”
  • gra menedżerska : „Masowy spektakl czy współczucie – o medialnych obrazach ludzkiej tragedii” oraz „Poetyka listu romantycznego na studium przypadku korespondencji Juliusza Słowackiego i Salomei Becu”