Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Opolski Fundusz Strukturalny” do formalnego etapu zaakceptowano tu wymienione aplikacje:

 • zbudowanie zdalnej platformy e-handlowej umożliwiającej automatyczną aktywację sprofilowanych, łatwych w obsłudze sklepów elektronicznych (ClickSale) – warsztaty z przywództwa
 • – szkolenia handlowe
 • Konferencje Dla Kierowników w Poznaniu – treningi z przywództwa
 • zbudowanie platformy cyfrowej pozwalającej na budowę interdyscyplinarnych zespołów realizujących innowacyjne procesy – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie portalu tematycznego dla rodziców z zestawem e-usług – treningi negocjacyjne
 • stworzenie serwisu cyfrowego stanowiącego platformę komunikacji między gabinetami kosmetycznymi i ich odbiorcami – warsztaty biznesowe
 • zbudowanie usługi E-Doładowania biletów komunikacji miejskiej na kartach cyfrowych – warsztaty negocjacyjne
 • wzrost konkurencyjności iFusion poprzez stowrzenie i wdrożenie na rynek produktu Open Connect – treningi sprzedażowe
 • interdyscyplinarne środowisko dla potrzeb diagnostyki konstrukcji kompozytowych – szkolenia z zarządzania czasem
 • Adadio – zintegrowana platforma B2B wspomagająca zarządzanie sprzedażą powierzchni reklamowej w sieciach multipartnerskich – warsztaty z konfliktów
 • automatyzacja procesów biznesowych ELKABEL Spółka jawna oraz partnerów poprzez uruchomienie projektu B2B – warsztaty HR
 • Biotechnologia molekularna dla zdrowia – szkolenia z konfliktów
 • Budowa systemu interdyscyplinarnego zarządzania energią elektryczną ENERNET u operatorów telekomunikacyjnych – treningi miekkie
 • Budowa rynku pojazdów elektrycznych, infrastruktury ich ładowania – podstawa bezpieczeństwa energetycznego – warsztaty z asertywności
 • Dokonanie zgłoszenia wynalazku do ochrony patentowej przez firmę OLIMP Laboratories Sp z oo w ramach międzynarodowej procedury PCT – szkolenia menedżerskie
 • e-budowa – innowacyjna obsługa procesu inwestycyjnego w budownictwie – treningi sprzedażowe
 • Ekspansja na rynki wschodnie i zachodnie – szkolenia z komunikacji