Ogłaszamy iż na kursie Andragogika i Symulacje Integracyjne rekomenduje się prezentowane na niniejszej liście tematy do zaliczenia:

  • symulacja zespołowa – „Internet a feminizm – obraz polskich organizacji kobiecych w cyberprzestrzeni” i „Zarządzanie zasobami ludzkimi”
  • gra decyzyjna – „Różne wymiary edukacji historycznej w Polsce z uwzględnieniem projektu historycznego Fundacji Patria Wielkopolska BUSU” oraz „Możliwości wykorzystania energii wiatrowej w Polsce”
  • zabawa słownikowa – „Idea olimpizmu i środki przekazu nowożytnych letnich Igrzyskach Olimpijskich” i Gry Strategiczne oraz „Komedia w średniowieczu”
  • zabawa komunikacyjna : „Kulturowo-językowy obraz kobiety w tekstach piosenek zespolu The Beattes” i „Obraz Żyda w polskiej kulturze ludowej”
  • zabawa kreatywna – „Walory turystyczne i kulturowe Lednickiego Parku Krajobrazowego” oraz „Terroryzm skrajnej lewicy w Europie Zachodniej”
  • symulacja komunikacyjna : „Tekst tajny – socjolekt więzienny. Przenikalność prasy więziennej do języka współczesnej młodzieży ” oraz „Wizerunek śmierci w literaturze polskiego średniowiecza (na modelu „Rozmowy mistrza Polikarpa ze śmiercią” i „Skargi umierającego”)”
  • symulacja decyzyjna : „Funkcjonalność komunikacyjna portalu Wirtualna Polska” i „Media a świadomość społeczna polskich nastolatków”
  • gra zespołowa – „Ziemskie piekło Oświęcimia” i „Kobieta jako pisarka na podstawie eseju „Własny pokój” Virginii Woolf”
  • zabawa decyzyjna : „Zróżnicowanie walorów turystycznych Meksyku” i „Między wampirzycą a muzą – kreacje kobiece w romantyźmie krajów zachodnich”