Baza dopuszczonych do weryfikacji merytorycznej wniosków w programie dofinansowań Włoskiego Grantu Rozwojowego:

  • 6/D/OPOLSKIE-, Rozwój firmy oraz uzyskanie światowej innowacyjności procesowej oraz produktowej dzięki zakupowi automatycznej linii do wypieku wafla płaskiego typu .., Hurtownia Lodów i Mrożonek, Wytwórnia Wafli Iglo Edmund Zygmański, . Dla tego projektu zatwierdzono środki na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Zbigniew Herra. Zalecane w agencji Training Partners
  • C8/F/PODLASKIE-, Innowacyjny system zarządzania ruchem klientów w placówkach medycznych, „GANSO” SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego zgłoszenia ogłoszono subwencję na symulacje strategiczne. Dofinansowane w tym projekcie szkolenia z zarządzania najlepiej zrealizuje konsultant z IBD Business .
  • D0/L/LUBUSKIE-, finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnego śrubunku NEW., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Instal-Art” Spółka jawna Stanisław Rudzki, Wojciech Rudzki, Alicja Rudzka, Janusz Gajewski, Alicja Gajewska, Dla tego wniosku ogłoszono środki na symulacje team building. Rekomendowany trener zarządzania: Szymon Santorski. Zalecane szkolenia handlowe w agencji Akademia przygoda
  • C2/S/OPOLSKIE-, wzmocnienie konkurencyjności spółki Stor poprzez unowocześnienie innowacyjnego mobilnego zestawu do modernizacji i budowy infrastruktury torowej., PRZEDSIĘBIORSTWO „STOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dotację na symulacje biznesowe. Rekomendowany trener interpersonalny: Marek Nęcki. Zalecane w firmie Instytut Rozwoju Biznesu
  • 3/C/POMORSKIE-, Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup linii diagnostycznej oraz myjni samochodowej w innowacyjnej technologii., BEDNARZ ZBIGNIEW STACJA PALIW PŁYNNYCH BZ, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dotację na gry decyzyjne. Rekomendowany trener przywództwa: Andrzej Batko. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie House of Skills
  • 4/J/LUBELSKIE-, Poprawa pozycji konkurencyjnej firmy poprzez wdrożenie zasadniczych zmian w procesie produkcji wyrobów kulistych, PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE”YABRA” SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego wniosku przyznano subwencję na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Szymon Skała. Zalecane szkolenia handlowe w firmie Homo Creatore
  • BB0/O/POMORSKIE-, Rozwój firmy poprzez zakup i twórcza implementacja aplikacji do obsługi systemów dystrybucji wewnątrzzakładowej., ASD SYSTEMS SP Z O.O., Dla tego projektu zaakceptowano finansowanie na symulacje team building. Rekomendowany trener zarządzania: Piotr Batko. Zalecane szkolenia handlowe w agencji Avenhansen
  • B8/Z/POMORSKIE-, Utworzenie Virtual Fashion House Eva Minge drogą do zwiększenia konkurencyjności., EVA MINGE DESIGN SPÓŁKA AKCYJNA, Dla tego aplikacji ogłoszono środki na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Herra. Zalecane szkolenia w fundacji Mindlab
  • 4/Y/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnych produktów poprzez zakup nowoczesnych urządzeń poligraficznych i drukarskich oraz oprogramowania., DRUKARNIA WYDRUK J. I B. BARAN SPÓŁKA JAWNA, Dla tego projektu ogłoszono dotację na gry team building. Rekomendowany trener biznesu: Piotr Skała. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji Schenk Institute