Ponizszym odwiedzającym nasze strony internetowe uprzejmie składamy wyrazy wdzięczności (a ponadto przyznajemy opisane poniżej prezenty) za włożony wysiłek na wzięcie udziału w sondażu online, który przeprowadzali nasi ankieterzy Jeremiasz Kotyła, Lech Bączkowicz, Edgar Kubaty i Bogusław Bieniasz w teście Częstochowskie Garncarskie Zabawy Biznesowe

  • Seweryn Jerzmanowski, Kosztorysant budowlany, Nowe Miasto, zdobywa wejściówkę na moduł coachingowy „ kierowanie strategiczne przedsiębiortwem” lub jedną z naszych gier integracyjnych a ponadto publikację „Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych”
  • Marian Banek, Dyrygent, Bartoszyce, dostaje od nas zaproszenie na trening „ nowoczesna obsługa trudnego klienta” lub jedną z naszych gier integracyjnych a także książkę „Funkcja religii katolickiej w nowożytnych dziejach Polski w interpretacji Jana Stachniuka”
  • Konrad Czyż, Filozof, Dziadowa Kłoda, przyznajemy darmowy wstęp na kurs „Kontrola zarządcza i kierowanie ryzykiem” lub wybraną naszą grę szkoleniową plus publikację „Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem”
  • Bogusław PurcelewskiRaczkowski, Architekt , Goleszów, przyznajemy rabat na program e-learning „jak radzić sobie w trudnych sytuacjach?” lub zabawę i grę integracyjną i książkę „Zawodność rynku. Powstanie i rozwój idei”
  • Gniewomir Wnorowski, Chirurg, Borne Sulinowo, zdobywa wejściówkę na moduł coachingowy „ Negocjacje handlowe i obrona marży ” lub event motywacyjny oraz książkę „Udział Rodzimej Wiary w Światowym Kongresie Religii Etnicznych (WCER)”
  • Filip Filipczak, Inżynier odlewnik, Płoniawy-Bramura, dostaje od nas zaproszenie na panel moderowany „Efektywne kierowanie czasem własnym z elementami asertywności” lub warsztat komunikacji i współpracy a także książkę „Anatomia i fizjologia człowieka”
  • Baltazar Wieczorkowski, Inspektor ochrony danych osobowych , Otyń, zapraszamy gratisowo na trening „diagnoza kompetencji zawodowych ” lub wyjazd team building a ponadto książkę „Współczesne instrumenty zarządzania wspomagające proces zmian organizacyjnych w instytucjach rynku pracy”