Wszystkim poniższym firmom organizującym kongresy gorąco składają wyrazy wdzięczności ze strony Rady Wyonawczej za zaangażowanie na patronat dydaktyczny – podpisano: Andrzej Śmiarowski, Emilian Wróbel, Remigiusz Grabiński i Michał Zaleski

 • Teatr studencki. Idea czy materia? Katedra Dramatu oraz Teatru KUL, Zakład Teatrologii UMCS
 • Czwarty Kongres Kierowników Kadrowych Spotkania Team Building Katowice
 • 70-lecie gospodarki Polskiej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość.
 • Myślenie prewidystyczne w naukach społecznych: ekonomia – socjologia – filozofia
 • IX KONFERENCJA „ANALITYCZNE ZASTOSOWANIA CHROMATOGRAFII CIECZOWEJ”
 • XVII Konferencja Diagnostyczno-Szkoleniowa pt. „Chirurgia onkologiczna wieku rozwojowego. Spójrzmy wstecz, abyśmy wiedzieli, dokąd iść…”
 • XXIV Sympozjum Historii Farmacji „Historia panaceum. Między marzeniem a oszustwem”
 • XXII Konferencja Naukowa team building Modyfikacja Polimerów 2015
 • Diagnostyka ultrasonograficzna wad rozwojowych. Ocena DNA płodowego w krwioobiegu matki
 • III konferencja APS „problemy położnicze i sercowo – naczyniowe u chorych z pierwotnym a także wtórnym zespołem antyfosfolipidowym”
 • Ciągłość a także zmiana w języku jak również językoznawstwie
 • I wojna światowa na Śląsku. Historia – Literatura – Kultura
 • Kara na przestrzeni dziejów. Studium historyczne
 • XXX OGÓLNOPOLSKIA KONFERENCJA HYDROLOGICZNA „Woda w mieście”