Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie gorąco dziękują ze strony Rady Pogramowej za czas poświęcony na udzilone licencje i know how – podpisano: Chrystian Kłosowski, Zugfryd Głombik, Walenty Berent i Segiusz Sojka

 • Przestrzeń społeczna w badaniach naukowych
 • Szczećiński Kongres Trenerów Personalnych Spotkania Integracyjne
 • XXV polska Konferencja Oświetleniowa, Technika Świetlna 2016
 • II Konferencja Filozoficzna: Od mniemań do wiedzy.
 • II Konferencja Geofizyczna pn. „Geofizyka stosowana w zagadnieniach górniczych, inżynierskich oraz środowiskowych” / „Symposium on the Application of Geophysics to Mining, Engineering and Environmental Problems”
 • Kursokonferecja HR team building z wieloetapowego programu : Człowiek w świecie informacji. Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka.
 • Dziedzictwo niematerialne i materialne Afryki oraz jego wpływ na zrównoważony rozwój kontynentu
 • II Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kurs Branżowy team building „Jazz w kulturze polskiej”
 • Granice Nauki – “Albert Einstein a także rewolucja relatywistyczna”
 • Spotkanie integracyjne Kwartalne – badania stolarki otworowej w dziedzinie p.pożarowej, akustycznej oraz mechanicznej IV Grill Pomiarowy
 • Wschodni sąsiedzi Unii Europejskiej – szanse na wzrost współpracy z UE.
 • problemy interpretacyjne ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości oraz porzadku w gminach
 • XX szkoła naukowa-podstawowe tematy empiryczne transportu przenośnikowego.
 • XIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa światowego Towarzystwa Mukowiscydozy