Gry menedżerskie – baza wiedzy na szkolenia:

 • Gry Szkoleniowe
 • pomiar cyklu kompleksowych projektów szkoleniowych wodno-ściekowych – porównanie na przykładzie projektów szkoleniowych Funduszu Spójności
 • Symulacje menedżerskie , mgr F. Cimoch
 • Białym śladem
 • Gdańsk, Sopot, Gdynia – przewodnik szkoleniowy i mapa schem.
 • Symulacje szkoleniowe , mgr D. Brisz
 • Ocena biznesowa adekwatności stworzonego Katalog HRu wskaźników do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WZ)
 • Ocena biznesowa systemów kryteriów wyboru projektów szkoleniowych (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Podbój Maghrebu przez Francję 1830-1934
 • Przez Radziecką Azję Środkową
 • Vysoke Tatry. Rok 1974
 • Konkurs Wiedzy o Insurekcji i Tadeuszu Kościuszce
 • Antymonachomachia – Ignacy Krasicki (2)
 • Jak mówić aby ludzie słuchali – Steve Brown (742)
 • Historia prawa rzymskiego – witold Wołotkiewicz (1390)
 • Głód – Graham Masterton (1759)
 • Zagubieni w czasie – Andre Norton (2356)
 • Iliada – Homer (3200)
 • Dowmund – Józef Ignacy Kraszewski (3861)
 • Geniusz – Graham Masterton (4364)
 • Swat – Małgorzata Burzyńska (4748)
 • Nowy ślad czarnych stóp – Seweryna Szmaglewska (5621)
 • Lukora – Gene Wolfe (6289)
 • Dziesiąte podejście – J. T. McIntosh (7481)
 • Gry biznesowe , prof. E. Biadacz