Uczestnicy ze współpracujących z nami stale firm przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i w porozumieniu z nami przesłali wymagane dokumenty do instytucji finansujących.
Zawiadamiamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Opolski Fundusz Infrastrukturalny” na cztery Szkolenia Negocjacje wsparcie dostały poniższe przedsięwzięcia:

 • Program Szkoleniowy dot. Finansistów w spółce Cersa
 • Projekt Szkolenia budowania biznesu odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • „Produkcja wielkogabarytowych elementów prefabrykowanych żelbetowych w oparciu o nowoczesne rozwiązania”
 • innowacyjny program zarządzania środowiskiem pracy i procesami budowlanymi w ekstremalnych warunkach pogodowych
 • opracowanie nowoczesnych elementów konstrukcji przyczep transportowych i boksów dla koni.
 • sporządzenie technologii wytwarzania produktu leczniczego zawierającego steryd wziewny w modułowym technicznie inhalatorze proszkowym.
 • sporządzenie i wdrożenie metodyki produkcji energii elektrycznej z ciepła gazów poprocesowych (24.10.Z
 • sporządzenie i wdrożenie do oferty komercyjnej aplikacji SEZAM (PKWiU 72.21.11)
 • sporządzenie I uruchomienie WZORÓW ELEMENTÓW MOCOWAŃ
 • sporządzenie koncepcji materiałowej i konstrukcyjnej nowoczesnego procesu konstrukcji stalowych – ADAMANTIS
 • opracowanie symulatora programowo-sprzętowego do weryfikacji procesów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11
 • opracowanie, uruchomienie i uruchomienie centrum implementacji CAB do specyfiki przemysłu HVAC.
 • platforma reklamowa dla mobilnych serwisów mobilnych
 • unowocześnienie serwisu edukacyjno-językowego dla dzieci i młodzieży YUMMY.PL
 • system monitoringu pojazdów firm transportowych Net Line
 • technologia produkcji fotelików samochodowych metodą wtrysku
 • stworzenie Europejskiego Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie inżynierii wspomagania decyzji
 • stworzenie serwisu SUPEROFERTY.net “ uruchomienie nowej e-usługi w zakresie zarządzania informacjami w obszarze handlu tradycyjnego
 • implementacja innowacyjnych usług w oparciu o sieć dostępową w metodyki pasywnej sieci optycznej PON
 • implementacja systemu Incadea wspierającego prowadzenie biznesu B2B w formie elektronicznej między Wanicki Serwis sp. z o.o. a firmami partnerskimi
 • implementacja projektu zarządzania systemami marketingowymi
 • wypracowanie nowoczesnego portalu informacyjno-społecznościowego dla dzieci i ich rodziców w woj. świętokrzyskim i mazowieckim
 • stworzenie elektronicznego portalu do rezerwacji biletów lotniczych, wzbogaconego o innowacyjne kryteria wyszukiwania
 • zbudowanie mobilnego Serwisu Automatycznych Rezerwacji Usług Turystycznych oraz programu Planowania i Organizacji Podróży Turystycznych
 • stworzenie mobilnego serwisu pozwalającego na udostępnianie, wyszukiwanie i rezerwowanie miejsc, usług i zasobów.

  Tagi: szkolenia dofinansowane, szkolenie kadr