Archives : lut-2017

Ostatnie kilka miesięcy to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na pracowniczych rynkach – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia uzyskał najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku bieżącego roku miało wartość około ośmiu procent, a jakieś spadki były widoczne w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą … Read more

Nieobecność pracowników przez choroby stanowi poważny problem zarówno dla samych pracodawców, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taki pracownik nie będzie wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale również mu się należy za czas choroby wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do wyznaczonej ilości dni na zwolnieniu będzie je wypłacał firma, a następnie obowiązek ten powinien przejść … Read more

Ostatni okres czasu to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na rynkach pracy – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia uzyskał najmniejszy od prawie trzydziestu lat poziom. Pod koniec 2016 roku miało wartość niewiele ponad 8 procent, a jakieś spadki zanotowano w 14 ze wszystkich województw. Sytuacja taka dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą … Read more

Ostatnie parę miesięcy to polepszająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najniższy od 1991 roku poziom. W październiku bieżącego roku miało wartość 8,2 procenta, a jakieś spadki zanotowano w 14 ze wszystkich województw. Sytuacja taka dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą wystąpić pewne … Read more

Opuszczanie pracy przez różne choroby stanowi poważny problem zarówno dla samych pracodawców, jak również naszego ZUSU. Podczas lekarskiego zwolnienia pracownik nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych, ale należy mu się również za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do wyznaczonej liczby dni na zwolnieniu płaci je pracodawca, a następnie taki obowiązek powinien przejść do ZUSU. W … Read more