Ostatnie parę miesięcy to polepszająca się sytuacja na pracowniczych rynkach – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najniższy od 1991 roku poziom. W październiku bieżącego roku miało wartość 8,2 procenta, a jakieś spadki zanotowano w 14 ze wszystkich województw. Sytuacja taka dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą wystąpić pewne kłopoty ze znalezieniem odpowiednich ludzi.

Z całą pewnością taka sytuacja jest widoczna w branżach związanych z nowymi technologiami, tam już od kilku lat pracujący tam ludzie są świadomi tego, że to właśnie oni mogą dyktować. Jednak bardzo podoba sytuacja ma ostatnio miejsce w coraz większej ilości branż, również w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Sytuacja tego typu może być korzystna nie tylko dla osób szukających zatrudnienia, ale także dla naszej gospodarki, jaką może napędzić odpowiedni wzrost wypłat. Oprócz tego coraz większą rolę ogrywają pozapłacowe dodatki, którymi kusi się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można karnety do obiektów sportowych, prywatną opiekę medyczną czy też pakiety ubezpieczeniowe dla pracowników i ich rodzin.

Co ważne, tendencje w naszym kraju są zupełnie inne, niż w reszcie świata, gdzie obserwowany jest systematyczny wzrost bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja pracy ocenia, że w 2017 roku ogólna liczba ludzi nie mających zatrudnienia może osiągnąć poziom powyżej dwustu milionów. Najważniejszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Wbrew opiniom licznych osób, technologiczny rozwój i zwiększająca się automatyzacja nie mają dużego wpływu na wysokość bezrobocia. Hasła tego typu słyszy się często od XIX wieku, a cały czas mimo wykorzystywania wielu maszyn i urządzeń pracownicy cały czas są potrzebni. Faktem jest natomiast to, że nowoczesne rozwiązania technologiczne powodują wymieranie pewnych zawodów i tworzenie się zupełnie nowych.

Liczba nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo dynamicznie, albo w bezpośredni sposób one korzystają z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Z takich też powodów widoczna jest coraz bardziej decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie muszą inwestować we własny rozwój i nie obawiać się zmian.