Opuszczanie pracy przez różne choroby stanowi poważny problem zarówno dla samych pracodawców, jak również naszego ZUSU. Podczas lekarskiego zwolnienia pracownik nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych, ale należy mu się również za ten czas wynagrodzenie w odpowiednim wymiarze. Do wyznaczonej liczby dni na zwolnieniu płaci je pracodawca, a następnie taki obowiązek powinien przejść do ZUSU.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi duże znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w działania tego typu angażuje się też często PIP. Jednym z ważniejszych obszarów, w których działania tego typu zostały podjęte, jest zapobieganie skutkom stresu związanego z pracą pośród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowane zostały specjalistyczne warsztaty i szkolenia związane z takimi zagadnieniami.

Właściciele firm w zakresie tego projektu skorzystać mogą dodatkowo z licznych narzędzi, jakie pozwolą oszacować zakres ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki temu będzie można zacząć odpowiednie działania naprawcze, a poza tym wdrożyć profilaktycznie środki zapobiegające pojawieniu się zawodowego stresu.

Jak pokazują statystyki, czynnik ten to jeden z najczęściej występujących powodów pracowniczych chorób. Szacuje się, że około 60 procent lekarskich zwolnień jest efektem kłopotów z nieradzeniem sobie z nadmiarem presji w miejscu pracy. Tylko problemy z układem mięśniowo-szkieletowym są częściej zgłaszane wśród problemów z wykonywaniem obowiązków zawodowych.

Zbyt długi stres może się bardzo negatywnie odbić na wielu różnych płaszczyznach życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Powoduje zwiększające się kłopoty ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a zostawiony bez leczenia może się stać powodem bardziej poważnych dolegliwości. Narażenie przez dłuższy czas na warunki stresowe zakończyć się nawet może depresją albo nerwicą.

Pracownicy niejednokrotnie nie są nawet świadomi, jak negatywne skutki będzie dla nich niosło życie w ciągłym stresie. Skutki tego typu sytuacji odbijają się także na codziennym działaniu firmy, bowiem zmniejsza się motywacja i produktywność, a zwiększa ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.