Informujemy że w ramach pogramu dofinansowań „Warmińsko Mazurski Fundusz Społeczny” do eksperckiego etapu przechodzą niżej wymienione aplikacje:

 • wypracowanie elektronicznej platformy rezerwacji miejsc noclegowych w obiektach agroturystycznych – szkolenia negocjacyjne
 • stworzenie multimedialnego serwisu edukacyjnego zawierającego 5 e-usług – szkolenia pracownicze
 • Konferencje Z Twórczności – warsztaty HR
 • stworzenie pierwszego w Polsce profesjonalnego portalu dostarczającego kompleksową usługę e-surfpeople dla ludzi nadających na tych samych falach – szkolenia pracownicze
 • zbudowanie portalu edukacyjno-rozrywkowego z utworami audio – wizualnymi dla dzieci – treningi ze stresu
 • wypracowanie serwisu eksperckiego z osystemowaniem analitycznym dla finansistów – szkolenia HR
 • zbudowanie serwisu umożliwiającego świadczenie e-usług polegających na zdalnej obsłudze on-line kampanii reklamowych w Internecie – treningi handlowe
 • wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa Globema poprzez realizację badań przemysłowych oraz rozwojowychPKWiU-722212 – warsztaty z kreatywności
 • – warsztaty z obslugi klienta
 • 3 CLA – biotechnologiczny, kierowany lek przeciwnowotworowy – warsztaty z obslugi klienta
 • certyfikacja współpracy biznesowej pomiędzy firmą OPONEOPL a serwisami ogumienia za pośrednictwem platformy B2B – warsztaty z asertywności
 • Biblioteka cyfrowa „Świat Morskich Publikacji” – warsztaty interpersonalne
 • Budowa infrastruktury informatycznej spełniającej standardy umożliwiające współpracę biobanku onkologicznego z europejskimi sieciami naukowo-badawczymi – treningi negocjacyjne
 • Całościowa modyfikacja procesu produkcyjnego fundamentów betonowych wynikająca z ochrony wzoru przemysłowego – szkolenia z obslugi klienta
 • CUBE – uniwersalne środowisko opisywania obiektów przestrzennych i zdarzeń z nimi związanych – szkolenia interpersonalne
 • E-BUDOWNICTWO – treningi biznesowe
 • e-learning językowy dla dzieci w wieku przedszkolnym – treningi z komunikacji