Ostatnie kilka miesięcy to coraz bardziej optymistyczna sytuacja na pracowniczych rynkach – widać po danych udostępnionych przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia uzyskał najniższy od prawie trzydziestu lat poziom. W październiku bieżącego roku miało wartość około ośmiu procent, a jakieś spadki były widoczne w prawie wszystkich województwach. Tego typu sytuacja dla pracodawców będzie oznaczała, że mogą pojawić się u nich problemy ze znalezieniem odpowiednich ludzi.

Na pewno taka sytuacja ma miejsce w branżach technologicznych, tam już od kilku lat pracujący tam ludzie są świadomi tego, że to oni dyktują warunki. Jednak identyczna sytuacja pojawia się ostatnio w coraz to nowych branżach, między innymi w obszarach, w których całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowali pracodawcy.

Taka sytuacja będzie korzystna nie tylko dla samych pracowników, ale także dla naszej gospodarki, którą może rozruszać wzrost wynagrodzeń. Poza tym coraz większe znaczenie mają pozapłacowe dodatki, którymi kusi się pracowników. Można do nich między innymi zaliczyć karty sportowe, opiekę zdrowotną czy też pakiet ubezpieczeń dla pracowników i ich rodzin.

Co ważne, trendy w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w innych krajach, gdzie obserwowany jest systematyczny wzrost poziomu bezrobocia. Jak pokazują światowe dane już w bieżącym roku liczba ludzi bez stałej pracy może osiągnąć poziom powyżej dwustu milionów. Najważniejszym powodem tego typu problemów jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Pomimo opinii licznych osób, rozwój technologiczny i coraz większa automatyzacja zbyt mocno nie wpływają na stopę bezrobocia. Tego typu hasła można usłyszeć już od dwustu lat, a w dalszym ciągu mimo wykorzystywania dużej liczby urządzeń i maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast rzeczywiście tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne mogą spowodować wymieranie niektórych zawodów i tworzenie się zupełnie nowych.

Ilość takich nowych zawodów w ostatnich latach rośnie bardzo szybko, albo w bezpośredni sposób one korzystają z technologii, albo będą zapewniać jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zatrudnienie inwestować muszą we własny rozwój i nie bać się zmian.