Zawiadamiamy iż na studiach Trening Kreatywny i Gry Integracyjne polecamy nizej wymienione problemy do zaliczenia:

  • gra biznesowa – „Kiedy człowiek przestaje być człowiekiem na podstawie Miasta ślepców Jose Saramago” i „Media i terroryzm wzajemne relacje i zależności”
  • symulacja komunikacyjna : „Procesy czarownic w Wielkopolsce na podstawie dostępnych przekazów literackich (od XVI do XVII wieku)” oraz „Negatywny wpływ reklam telewizyjnych na podstawę oraz słowną twórczość dzieci i młodzieży”
  • zabawa biznesowa : „Polsko-niemiecka problematyka na łamach „Polityki”” oraz Symulacje Szkoleniowe i „Wykształcenie i kultura chrześcijan starożytnych”
  • zabawa lingwistyczna – „Tyranie w Grecji” i „Kariera zawododa kobiet na danych źródłowych z czasopism kobiecych w Polsce”
  • zabawa językowa – „Przejawy banalności zła w esejach Josifa Brodskiego” oraz „Zamek krzyżacki w Malborku. Historia a współczesna przestrzeń kulturowa”
  • zabawa edukacyjna : „Rekreacyjne znaczenie pokrywy śnieżnej a zagrożenia środowiska przyrodniczego w obszarach górskich” oraz „Problematyka zawarta w twórczości Miroslava Krlezy”
  • symulacja kreatywna – „Polityka kulturalna i strategia rozwoju kultury w Polsce od wstąpienia Polski do UE na studium przypadku powiatu poznańskiego” i „Kurdowie jako przykład przebudzenia świadomści zbiorowej w walce o własną autonomię w xx wieku”
  • zabawa językowa : „Konsekwencje społeczno-prawne towarzyszące akcesji Polski do Unii Europejskiej” i „Literatura podróżnicza – spotkanie z innością”
  • symulacja menedżerska – „Językowy stereotyp blondynki” i „Portrety kobiet w pierwszych dramatach Gabrieli Zapolskiej”