<!–more–>Różnego rodzaju terenowe gry dla pracowników są coraz popularniejsze pośród małych i dużych firm. Ich właściciele dostrzegają bowiem zalety, które odnieść można przy organizacji takiego wydarzenia. Właściwie przeprowadzona gra potrafi wzmocnić relacje pomiędzy pracownikami, a oprócz tego rozszerzyć kompetencje i umiejętności tak przydatne w wielu zawodach.
<br>
Całkiem niedawno z ogromnym rozmachem zorganizowana została przez znaną farmaceutyczną firmę gra szkoleniowa, jaką wiele osób uznało za największą w Polsce. Mieli bowiem okazję w niej uczestniczyć w zasadzie wszyscy pracownicy, co w sumie dało blisko pięciuset uczestników. Dodatkowo wszystkim się opiekowało trzydziestu pięciu trenerów, jacy byli odpowiedzialni za prowadzenie zajęć z zespołami graczy.
<br>
Niewielką część z tego trenerskiego zespołu stanowili pracownicy ze szkoleniowej firmy, ale zdecydowaną większość kadra z farmaceutycznej firmy. Zostali oni zaproszeni dzień wcześniej do hotelu, w jakim wszystko się odbywało, i tam odbyli krótkie szkolenie. Tym sposobem bez żadnego problemu poradzili sobie z pracą z uczestnikami.
<br>
Bardzo ważnym trenerem był Prezes firmy, który w życiu prywatnym jest alpinistą z dużym doświadczeniem. Wykorzystał on swoje zainteresowania do tego, aby na podstawie górskiej wyprawy przekazać pozostałym słuchaczom wiele interesującej wiedzy w zakresie zarządzania zespołem ludzi, rozwiązywania sporów i motywowania. Było to nawiązanie do tematyki zespołowej pracy, tak ważnej we wszystkich firmach.
<br>
W czasie pobytu na szkoleniu wszystkich uczestników podzielono na 25 teamów, jakie przez przez kilkanaście godzin zajmowały się wyznaczonym planem. Najważniejszą część gry stanowiły długie na pół godziny eksperymenty, to znaczy nietypowe, wymagające nieszablonowego podejścia zadania, w jakich uczestniczący wykazać się musie dużą dozą zaufania i komunikacji.
<br>
Eksperymenty były kończone przekazaniem grupie odpowiednich kart problemowych, z którymi ta musiała się dokładnie zapoznać. Podczas analizy wspomnianych kart w praktyce pracownicy weryfikowali swoje zachowania nawiązaniu do pięciu podstawowych kompetencji, co pozwoliło im się odnieść do pracy, którą codziennie wykonują.