Lista dopuszczonych do weryfikacji merytorycznej wniosków w ramach grantów Hiszpańskiego Grantu Przedsebiorczości:

  • H1/A/KUJAWSKO POMORSKIE-, podniesienie innowacyjności firmy poprzez zakup specjalistycznych urządzeń, OCZYSZCZALNIA CYSTERN ANDRZEJ PIKUŁA, Dla tego wniosku przyznano finansowanie na symulacje strategiczne. Proponowane w tym projekcie szkolenia biznesowe najlepiej zrealizuje Integra Consulting .
  • CF0/R/MAŁOPOLSKIE-, Rozwój przedsiębiorstwa poprzez finansowo produkcyjne zoptymalizowanie innowacyjnego zautomatyzowanego procesu znakowania i wytwarzania produktów, z wykorzystaniem innowacyjnej internetowej aplikacji do projektowania D., Tomasz Chmielniak Media , Dla tego zgłoszenia zatwierdzono dotację na gry team building. Rekomendowany trener zarządzania: Andrzej Tymochowicz. Zalecane warsztaty sprzedażowe w instytucie Training Partners
  • –6/W/MAZOWIECKIE-, skoordynowane uruchomienie na rynek innowacyjnego produktu w postaci nowego zespołu rozpryskowego przeznaczonego do stosowania w mokrych chłodniach kominowych i wentylatorowych. , DYNAMIKS SP Z O.O., Dla tego projektu zatwierdzono subsydia na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Zbigniew Tymochowicz. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Akademia przygoda
  • DH8/L/ŚLĄSKIE-, ekonomizacja do produkcji innowacyjnych donic, PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „KŁODA” TOMASZ KŁODA, Dla tego wniosku ogłoszono dofinansowanie na gry biznesowe. Rekomendowany trener zarządzania: Marek Kudła. Zalecane treningi menedżerskie w agencji Mindlab
  • B6/S/ZACHODNIOPOMORSKIE-, Zastosowanie innowacyjnej technologii PETFELT w procesie tworzenia mebli. , MRB STAFF SA, Dla tego zgłoszenia zatwierdzono subwencję na gry strategiczne. Rekomendowany trener HR: Mateusz Grzesiak. Zalecane treningi menedżerskie w fundacji IBD Business School
  • B9/X/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Stworzenie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez fundamentalną zmianę procesu produkcyjnego, która będzie możliwa dzięki zakupowi środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w celu wprowadzenia na rynek ulepszonych produktów., ECO TRADE SP Z O.O., Dla tego aplikacji zatwierdzono środki na symulacje team building. Rekomendowany trener przywództwa: Jacek Tymochowicz. Zalecane warsztaty sprzedażowe w firmie Brainstorm
  • 8/W/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, Rozwój działalności firmy Gabro poprzez produkcję innowacyjnej maszyny, FIRMA „GABRO” G. BRONIEC GRAŻYNA BRONIEC, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dofinansowanie na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Marek Skała. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w agencji Homo Creatore
  • –0/P/OPOLSKIE-, wzrost konkurencyjności poprzez komercjalizację badań nad elastomerowymi warstwami tłumiącymi w sztucznych dnach szybu i twórcza implementacja innowacji produktowej w zakresie wprowadzenia na rynek regionalny i międzynarodowy zawieszeń klinowych do lin nośnych, prowadniczych i odbojowych wykorzystywanych w górnictwie., „SADEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dla tego projektu przyznano subsydia na symulacje team building. Rekomendowany trener zarządzania: Mateusz Nęcki. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie Profess