Zawiadamiamy iż na kursie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Integracyjne rekomenduje się poniższe zagadnienia do pracy dyplomowej:

  • gra edukacyjna – „Wpływ kultury ukraińskiej na społeczność lokalną obszaru Warmii i Mazur” i „Miłość tragiczna w ujęciu pisarzy romantycznych”
  • zabawa językowa – „Świetość kobiet w kulturze religijnej wschodu i zachodu ( na obserwowanych przykładach)” oraz „Chorwacka literatura wojny i emigracji na studium przypadku dzieł Dubravki Ugrašić”
  • zabawa biznesowa : „O funkcji pracy radiowej” oraz Doktoranckie Symulacje Wytwarzane Dla Pracowników i „Wspołczesny medialny wizerunek mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce”
  • gra edukacyjna – „Wizerunek kobiet w polityce na danych źródłowych z reklam wyborczych” i „Między Wschodem a Zachodem, przeszłościa i teraźniejszością, pomiędzy barbarzyństwem a cywilizacją – Bałkany w jednoczącej się Europie”
  • gra językowa – „Kobiecość na podstawie wortali internetowych” oraz „Internet jako środowisko komunikacyjne miłosników Opla”
  • zabawa edukacyjna – „Kobiecość w filmach Pedra Almodóvara” oraz „Zróżnicowanie parowania na terenie Polski”
  • symulacja biznesowa – „Środki perswazji w reklamie telewizyjnej skierowanej do kobiet” i „”Na ziemi syberyjskiej… ” (Wątek łagrowy w literaturze XX wieku”
  • symulacja kreatywna – „Aspekty kultury młodzieźowej w Unii Europejskiej. Cele i zadania” i „Rola mężczyzny w religiach Europy Południowo-Wschodniej”
  • zabawa decyzyjna : „Zjawisko narkomanii w Polsce” oraz „Polska, a Bułgaria i Macedonia. Wizerunek Bułgarii i Macedonii w polskich mediach”