Informujemy że w ramach funduszu unijnego „Kujawsko Pomorski Fundusz Edukacyjny” do finalnego etapu zaakceptowano niżej wymienione programy:

 • stworzenie elektronicznej platformy e-learningowej dotyczącej robotyki i automatyki “ Akademia Robotyki i Automatyki – warsztaty firmowe
 • wypracowanie metodyki i narzędzi realizacji cyklu zarządzania procesami w organizacji ProcEnt-IQBPM – szkolenia handlowe
 • Szkolenia Motywacja Pozafinansowa Na Śląsku – warsztaty z zarządzania czasem
 • stworzenie platformy do zarządzania procesami on-line – treningi z przywództwa
 • zbudowanie portalu umożliwiającego sprzedaż produktów turystycznych na rynku wtórnym oraz oferującego bank wolnych miejsc w środkach transportu, bazie noclegowej itp – szkolenia handlowe
 • stworzenie serwisu zdalnego wwwalekiedypl stanowiącego platformę komunikacji między organizatorami wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, a ich odbiorcami – treningi firmowe
 • stworzenie serwisu wwwcorobimynet – nowego wymiaru informacji turystycznej – szkolenia ze stresu
 • progres konkurencyjności i zwiększenia udziału sprzedaży na rynki zagraniczne – szkolenia zamkniete
 • zoptymalizowanie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Lęborka poprzez podjęcie działań procesowych – szkolenia handlowe
 • Aktywizacja i podnoszenie kompetencji podmiotów rynku aniołów biznesu w Polsce – szkolenia handlowe
 • automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy firmą Net-s a firmami współpracującymi poprzez wprowadzenie nowoczesnego procesu NET-S B2B – treningi z przywództwa
 • Badania nad nowymi produktami informatycznymi z zakresu ekologicznej logistyki, nr PKWiU 722112-0000 – szkolenia HR
 • Budowa Centrum usług wspólnych dla Grupy Alstom – szkolenia sprzedażowe
 • Budowa sieci relacji z Partnerami i Klientami zagranicznymi – warsztaty handlowe
 • Dom w pełnej harmonii – warsztaty z asertywności
 • Działania informacyjno-promocyjne realizowane w 2011 r przez Ministerstwo Gospodarki jako Instytucję Pośredniczącą dla 3,4,5 i 6 osi priorytetowych systemu Operacyjnego innowacyjna Gospodarka – szkolenia z komunikacji
 • E-konfigurator modelów solarnych – szkolenia pracownicze