Poniżej wymienionym osobom z ukłonami dziękujemy (oraz wysyłamy wymienione poniżej podarunki) za uwagę przeznaczoną na rozwiązanie testu badawczego, który analizowali nasi badacze Norbert Cichy, Elizeusz Suchocki, Rafał Stachewicz i Cezar Bubala w teście Artystyczne Projekty Team Building

  • Wojciech Andrzejewski, Redaktor programowy, Łęczyce, przyznajemy darmowy wstęp na warsztat zamknięty „ Negocjacje dla praktyków – gra szkoleniowa” lub wyjazd team building a ponadto wydawnictwo „Obszary i formy wykluczenia etnicznego w Polsce”
  • Andrzej Biblis, Mediator, Częstochowa, dostaje od nas zaproszenie na trening „ Team-building – rozwijanie fundamentów zespołu” lub szkolenie team building i publikację „Podstawy organizacji budowy”
  • Witold Grzyb, Inżynier transportu (logistyk), Lębork, zdobywa wejściówkę na panel moderowany „asertywne komunikowanie się” lub spotkanie firmowe plus wydawnictwo „Prace Geograficzne vol 130 (2012)”
  • Emilian Woźniak, Kurier, Doruchów, otrzymuje kupon na kurs „Sesje kreatywnego rozwiązywania konkretnych problemów” lub wybraną naszą grę szkoleniową i książkę „Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu”
  • Tomasz Dębicki, Lektor języka angielskiego, Jeleniewo, przyznajemy darmowy wstęp na moduł coachingowy „asertywne komunikowanie się” lub imprezę i zabawę team building a dodatkowo książkę „Wychowawca i zespół wychowawców w roku szkolnym 2013/2014 – powołanie, zadania, harmonogram prac”
  • Emilian Rutkowski, Reżyser filmowy, Jedlina-Zdrój, otrzymuje kupon na szkolenie „praktykaograniczeń – zarządzanie wąskimi gardłami w procesach produkcyjnych” lub wybraną naszą grę szkoleniową i książkę „Dziecko z autyzmem”
  • Hilary Lewsza, Wizytator, Frysztak, przyznajemy rabat na szkolenie „ zarządzanie przez cele – zwiększenie efektywności organizacji” lub warsztat z pracy zespołowej plus publikację „Dziecko autystyczne”