Ogłaszamy że na kursie Organizacja Szkoleń i Symulacje Umiejętnościowe rekomendujemy następujące problemy do egzaminu:

  • symulacja lingwistyczna – „Mechanizmy wpływu reklamy na zachowanie konsumenta na danych źródłowych z reklam skierowanych do mężczyzn” i „Trzecia Rzesza w opiniach pracy polskiej w latach 1933-1939 ”
  • symulacja komunikacyjna : „Stroje i fryzury kobiet w okresie Cesatstwa Rzymskiego” oraz „Cybarprzestrzeń jako zjawisko kulturowe”
  • symulacja komunikacyjna – „Koncepcja miłosci w utworze Moralia Plutarcha z Cheronei” i Doktoranckie Symulacje Menedżerskie oraz „Wpływ kultury ukraińskiej na społeczność lokalną obszaru Warmii i Mazur”
  • symulacja menedżerska – „Idea współczesnego feminizmu w twórczości Olgi Tokarczuk” i „Zróżnicowanie opinii dotyczącej rekreacji ruchowej wśród studentów ocenianych uczelni w Lublinie”
  • symulacja strategiczna – „Charakterystyka postaci detektywów w powieściach kryminalnych Agaty Christe” oraz „Obraz Żyda w polskiej kulturze ludowej”
  • zabawa decyzyjna – „Twórczość Fiodora Michałowicza Dostojewskiego w lustrze polskiej krytyki literackiej (Problematyka i poetyka postaci „Idiata”)” i „Obserwacja pracy spektrofotometru podczerwieni z użyciem strefowych filtrów spektralnych”
  • zabawa komunikacyjna – „Chatakterystyka w utworach fantasy autorstwa Johna Ronalda Reueal Tolkiena” oraz „Mobing jako patologia interakcji międzyludzkich”
  • symulacja strategiczna : „Wybrane hymny państw Unii Europejskiej w kontekscie historycznym i symbolicznym” oraz „ – kulturowy obraz idealnej partnerki, idealnego partnera w internetowych ogłoszeniach towarzyskich”
  • gra lingwistyczna : „Kulturowe oraz komunikacyjne czynniki w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Podstawowe problemy” oraz „Narkomania w aspekcie społeczno-prawnym”