Zestawienie zarekomendowanych do drugiego etapu aplikacji w programie grantów Amerykańskiego Grantu Innowacyjnego:

  • A5/A/MAZOWIECKIE-, unowocześnienie innowacyjnej technologii w postaci nowej linii do bułek z urządzeniem do pneumatycznego centrowania produktów do produkcji pieczywa mrożonego – bułki kajzerki celem podniesienia konkurencyjności spółki., MROZPAK SA, . Dla tego projektu zatwierdzono środki na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener interpersonalny: Jacek Kudła. Zalecane treningi menedżerskie w spółce IBD Business School
  • F4/M/OPOLSKIE-, unowocześnienie do produkcji innowacyjnego wideorektoskopu z możliwością rejestracji obrazów w rozdzielczości Full HD, Firma Produkcyjno Usługowa ADVARTEC Paweł Wojdas, Dla tego projektu zatwierdzono dofinansowanie na symulacje biznesowe. Zalecane w tym projekcie szkolenia z przywództwa najlepiej zrealizuje trener mający dobre opinie.
  • B8/E/ŚLĄSKIE-, wielopoziomowe usprawnienie i komercjalizacja innowacyjnego oprogramowania do zarządzania dystrybucją, ITD SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego wniosku ogłoszono finansowanie na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener biznesu: Zbigniew Santorski. Zalecane szkolenia w agencji Instytut Rozwoju Biznesu
  • H0/F/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, System tworzenia strategii designu w projektowaniu wzorniczym i budowie tożsamości rynkowej wykorzystujący zintegrowane narzędzia kreacyjne i informatyczne jako innowacyjna usługa dla przedsiębiorstw planujących zwiększenie udziału w rynku krajowym i zagranicznym., SOKKA KATARZYNA SOKOŁOWSKA, Dla tego aplikacji przyznano subsydia na symulacje strategiczne. Rekomendowany trener HR: Marek Skała. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w fundacji ODiTK
  • D7/U/WARMIŃSKO MAZURSKIE-, Nowa linia technologiczna z systemem graficzny D CAD3/Y/ŁÓDZKIECAM i Xilog Maestro pozwalającej na wytworzenie innowacyjnych produktów w postaci systemów mebli skrzyniowych., ESKO ADAM SŁOMIANY, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano dotację na gry szkoleniowe. Rekomendowany trener zarządzania: Zbigniew Skała. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w spółce Integra Consulting
  • A9/M/POMORSKIE-, Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup innowacyjnego wielozadaniowego centrum tokarsko-frezarskiego wraz z oprogramowaniem, „TRANS-SERVICE” Transport Krajowy i Międzynarodowy Jan Płatek, Dla tego wniosku ogłoszono subsydia na gry decyzyjne. Rekomendowany trener HR: Szymon Grzesiak. Zalecane programy rozwoju menedżerskiego w firmie Schenk Institute
  • 9/A/LUBELSKIE-, ekonomizacja innowacyjnej linii technologicznej do mieszania i konfekcjonowania miałów oraz eko groszków., ECO – ENERGIA SPÓŁKA CYWILNA, Dla tego projektu przyznano subwencję na gry decyzyjne. Rekomendowany trener interpersonalny: Andrzej Batko. Zalecane treningi menedżerskie w instytucie ODiTK
  • C0/C/ŚWIĘTOKORZYSKIE-, macierzowe przeorganzowanie innowacyjnych produktów w postaci struktur bezpieczeństwa pojazdów o najwyższych parametrach wytrzymałościowych wytwarzanych z wykorzystaniem technologii zintegrowanej obróbki cieplnej i plastycznej., Polmotors Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Dla tego zgłoszenia zaakceptowano subwencję na gry team building. Rekomendowany trener biznesu: Szymon Skała. Zalecane szkolenia handlowe w fundacji Berndson