Ponizszym odwiedzającym nasze strony internetowe niniejszym składamy wyrazy wdzięczności (i przyznajemy wymienione niżej prezenty) za włożony wysiłek na wyrażenie swojego zdania w formularzu ankietowym, który analizowali nasi instruktorzy Zugfryd Krauze, Cezary Kupiec, Barnaba Arndt i Tadeusz Wierzbowski w badaniu online Małopolskie Artystyczne Konferencje Firmowe

  • Wiliam Adamiec, Dyspozytor lotniczy, Leśniowice, przyznajemy rabat na moduł coachingowy „Efektywne kierowanie czasem własnym z elementami asertywności” lub warsztat komunikacji i współpracy plus publikację „Choroby skóry”
  • Mirosław Wiśniewski, Geofizyk, Goszczyn, wygrywa bilet na warsztat otwarty „kierowanie projektami – praktyka w zarządzaniu” lub dowolną z zabaw integracyjnych w naszej ofercie oraz publikację „Ekonometria 2(40) 2013”
  • Ambroży Witkowski, Lektor języka angielskiego, Gubin, zapraszamy gratisowo na warsztat zamknięty „klasyczne techniki marketingowe 360°” lub event motywacyjny i książkę „Bankowość europejska”
  • Aleks Kraszewski, Tokarz w drewnie, Janów, dostaje od nas zaproszenie na kurs „kształtowanie partnerskich relacji handlowych” lub jedną z naszych gier integracyjnych i wydawnictwo „Przemoc symboliczna w przedszkolu”
  • Lesław Samek, Żołnierz zawodowy , Żarnowiec, dostaje od nas zaproszenie na kurs dofinansowany „ Efektywna obsługa trudnego i wymagającego klienta” lub imprezę i zabawę team building a także książkę „Mniejszości religijne w Polsce. Geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne”
  • Kazimierz Krauze, Tłumacz tekstów , Wyśmierzyce, zdobywa wejściówkę na wykład „ Praktyczne aspekty prowadzenia nowych projektów” lub jedną z naszych gier integracyjnych a dodatkowo publikację „Źródła normatywne do dziejów izb przemysłowo-handlowych w Polsce (1918 – 2008)”
  • Herman Chadron, Stenograf, Słupsk, przyznajemy darmowy wstęp na panel moderowany „Efektywne zarządzanie zespołem międzynarodowym” lub warsztat komunikacji i współpracy oraz wydawnictwo „Prawo finansów publicznych sektora samorządowego”