Zawiadamiamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Małopolski Program Strukturalny” do drugiego etapu dostały się znajdujące się na poniższej liście aplikacje:

 • zbudowanie cyfrowego serwisu zawierającego bazę materiałów instruktażowych w zakresie samodzielnego realizowania zadań – szkolenia zamkniete
 • stworzenie zdalnej platformy wsparcia analiz ekonomicznych i zarządzania procesami biznesowymi – szkolenia sprzedażowe
 • Treningi Kreatywność W Kielcach – warsztaty z konfliktów
 • zbudowanie platformy do technologicznej budowy, publikacji sprzedaży, i wymiany e-szkoleń Cyfrowaszkolapl – elektroniczny serwis e-szkoleń – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie portalu wwwwyszukajautopl oraz 5 automatycznych usług związanych z rynkiem nowych samochodów – warsztaty z konfliktów
 • wypracowanie serwisu cyfrowego do automatycznego rozstrzygania przetargów Przetarg – szkolenia z zarządzania czasem
 • stworzenie wirtualnego doradcy modernizacyjnej infrastruktury IT – warsztaty z zarządzania czasem
 • nowoczesne wzmocnienie nowoczesnych usług eksportowych przedsiebiorstwa pod firmą InfoLab – treningi interpersonalne
 • zoptymalizowanie sprzedaży eksportowej przedsiębiorstwa wielobranżowego Prima sp z oo – szkolenia z delegowania
 • Aktywne Inteligentne Bariery Drogowe i Mostowe – warsztaty pracownicze
 • Badania drogą intensyfikacji – PKWiU 274042; PKWiU 2712310 – szkolenia zamkniete
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu w produkcji nowoczesnych mieszanek mineralno-bitumicznych – szkolenia menedżerskie
 • Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli i kwasów dikarboksylowych – treningi zamkniete
 • Budowa sieci szerokopasmowej na obszarze białych plan gminy wiejskiej Brzeziny – treningi z delegowania
 • Doradztwo na rzecz poszukiwania inwestora w celu intensyfikacji Kancelarii Doradztwa Gospodarczego C&K – szkolenia z asertywności
 • Dywersyfikacja produkcji zakładu Ostróda Yacht poprzez uruchomienie modernizacyjnej technologii PRISMAXXI – szkolenia zamkniete
 • EKSPANSJA HOTEL SERVICE W EUROPIE – treningi z konfliktów