• EMINUS – innowacja w e-learningu
 • Flightspace – innowacyjny portal społecznościowy o tematyce lotniczej
 • iFun4all: promocja usług oraz gotowych produkcji multimedialnych na rynku międzynarodowym – szkolenia zamkniete
 • innowacyjne systemy informatyczne z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw oraz zarządzania majątkiem organizacji – szkolenia pracownicze i otwarte szkolenia z konfliktów
 • nowoczesne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj – warsztaty ze stresu
 • Treningi Z Przywództwa Warszawa – treningi z zarządzania projektem i elearningowe szkolenia z obslugi klienta
 • Intensyfikacja importu firmy MDM poprzez opracowanie i implementacja harmonogramu intensyfikacji importu
 • zdalna koncepcja publikacji e-książek dla wydawców społecznych i zawodowych na platformy mobilne i desktopy – treningi z przywództwa
 • mobilne wyszukiwarki ofert i produktów z branży motoryzacyjnej – treningi z kreatywności
 • Komputerowa, automatyczna kontrola spontanicznej ekspresji twarzy w oparciu o: Facial Action Coding model ( FACS ) –
 • Laboratorium innowacyjnych procedury elektroenergetycznych i Integracji odnawialnych źródeł energii – LINTE^2 – warsztaty HR
 • Modernizacja i dostosowanie naukowej sieci UTP do pracy z wykorzystaniem protokołu IP v6
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi handlowe
 • Nowe pozytonowe tomografy emisyjne – warsztaty z delegowania
 • Ogólnopolska sieć telekomputerowa na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 – szkolenia HR
 • Pakiet e-usług do badania użyteczności stron internetowych
 • Paszport do importu – szansa na skok technologiczny firmy HolonGlobe na arenie miedzynarodowej – treningi z przywództwa
 • POMORZE 2020 – SCENARIUSZE intensyfikacji I KLUCZOWE TECHNOLOGIE – szkolenia interpersonalne
 • Pozyskanie inwestora strategicznego szansą ekspansji spółki Laminex
 • Produkcja opakowań kartonowych jednostkowych z zastosowaniem materiałów polimerowych jako warstw barierowych biodegradowalnych charakteryzujacych się zwiększoną odpornością na działanie pary wodnej, wody i tłuszczu w oparciu o innowacyjny proces produkcji – treningi z obslugi klienta
 • Przeprowadzenie prac badawczo – rozwojowych dotyczących ekonowoczesnej metodyki i produktu – szkolenia z delegowania
 • Rozpoczęcie działalności na rynkach zagranicznych przez Bartex Sp z oo w Żaganiu
 • unowocześnienie importu Spółki „e-MOTO” kluczem do przyrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa – szkolenia miekkie
 • wzmocnienie strategii działania projektu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie e-usług
 • skok technologiczny działalności eksportowej przez udział w misji gospodarczej do USA – szkolenia firmowe
 • wzmocnienie strategii działania firmy EU PROJECT poprzez wypracowanie zdalnego serwisu systemowej e-asystentki oraz kalkulatora energetycznego
 • unowocześnienie firmy SMAY Sp z oo przez implementacja systemu B2B – warsztaty HR
 • unowocześnienie i uruchomienie modernizacyjnej metodyki produkcji ekologicznego peletu ze słomy
 • Silikonowe kompozyty ceramizujące na osłony przewodów elektrycznych – szkolenia z asertywności
 • Stymulowanie rozwoju firmy poprzez zmianę procesu produkcyjnego i organizacyjnego dzięki uruchomieniu elektronicznych procesów biznesowych w CFE
 • Turystyka w siodle – infrastruktura nowoczesnego i unikatowego produktu turystycznego – treningi z obslugi klienta
 • Usługi doradcze dla Tonsil Audio SA niezbędne do pozyskania inwestorów zewnętrznych – warsztaty z zarządzania czasem
 • Uzyskanie ochrony własności przemysłowej przez ASCO Sp z oo na wynalazek – obrabiarkę TNC
 • Wdrozenie produkcji innowacyjnych słupów oswietleniowych przy wykorzystaniu nowoczesnej metodyki laserowej – szkolenia z asertywności
 • Wirtualny, interaktywny trener fitness online – stworzenie, wdrożenie i promocja – szkolenia z asertywności
 • Wykonanie dokumentacji i zgłoszenie wniosku do Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego – Alicante Hiszpania o ochronę wzoru przemysłowego pod nazwą – Wykałaczka Dentystyczna
 • Wyposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników na potrzeby IP II dla działań 45 i 622 PO IG w Ministerstwie Gospodarki – warsztaty z asertywności
 • Zaplanowanie oraz wdrożenie nowoczesnego systemu sterowania elektrohydraulicznego zmechanizowaną obudową ścianową – szkolenia z przywództwa
 • zakup i uruchomienie nowoczesnej metodyki produkcji opraw oświetleniowych do diod typu LED w firmie Światło proces PLEXIFORM woj mazowieckie
 • nabycie i implementacja wielopoziomowego procesu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – szkolenia zamkniete
 • Zintegrowany e-kurs dla samolotowego pilota liniowego ATPL(A) – warsztaty zamkniete}