Gry menedżerskie – wykaz na szkolenia:

 • Gry Sprzedażowe dla dorosłych
 • weryfikacja możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014-2020 w województwie śląskim
 • Symulacje menedżerskie , mgr B. Badura
 • Bieszczady. Wyd. II
 • Hejnał Krakowski
 • Symulacje biznesowe , prof. A. Malinowski
 • Mini rozmówki słowackie
 • Ocena biznesowa stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Podróże malownicze Zygmunta Vogla
 • Przegląd piśmiennictwa turystycznego. Nr 3
 • Tatry Wysokie, t. 5. Wyd. II
 • Regionalny Turniej Scrabble dla uczniów gimnazjum
 • Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Kajakarstwie w Bydgoszczy
 • Kroniki marsjańskie – Ray Bradbury (469)
 • Opium w rosole – Małgorzata Musierowicz (1156)
 • Próbując napisać imię Boga – James Morrow (1432)
 • Gniazdo gryfa – Andre Norton (2379)
 • Żony sławnych mężów – Eugenia Kochanowska (2761)
 • Zazulka – Anatol France (3426)
 • Morderstwo na plebani – Agatha Christie (4333)
 • Słownik Łacińsko-Polski – Kazimierz Kumaniecki (4578)
 • Opowieść o Tinuviel – J. R. R. Tolkien (5664)
 • Przy robocie – Władysław Stanisław Reymont (6144)
 • Beskid wyspowy – Przewodnik szkoleniowy turystyczny – Dariusz Gacek (6615)
 • Symulacje szkoleniowe , mgr D. Bączkowicz