• Europejskie centrum usług wspólnych – inteligentne modely logistyczne
 • Foresight priorytetowych, nowoczesnych metodyki na rzecz automatyki, robotyki i techniki pomiarowej
 • Give5tv – nowoczesny portal społecznościowo-randkowy oparty o zasadę Speed Dating Online – szkolenia menedżerskie
 • modernizacyjne elementy systemu konstrukcji i obudowy nowoczesnych, energooszczędnych obiektów budowlanych [PKWIU 2433300] – szkolenia negocjacyjne i sobotnie szkolenia z zarządzania projektem
 • nowoczesne związki o wysoce selektywnej toksyczności jako potencjalne leki o przełomowym znaczeniu dla rynku chemoterapeutyków przeciwgrzybowych – szkolenia z delegowania
 • Szkolenia Z Zarządzania Zasobami Ludzkimi Na Pomorzu – szkolenia ze stresu i współfinansowane szkolenia z konfliktów
 • Inteligentne pancerze pasywne z zastosowaniem cieczy reologicznych ze strukturami nano
 • cyfrowa koncepcja wspomagajaca zarządzanie pracownikami w procesie telepracy – treningi sprzedażowe
 • Interoperacyjny system zarządzania dokumentami, komunikacji i pracy grupowej klasy ECMPKWiU 582940 – szkolenia z asertywności
 • Komputerowa, automatyczna weryfikacja spontanicznej ekspresji twarzy w oparciu o: Facial Action Coding system ( FACS ) –
 • Legimi – nowa struktura udostępniania treści cyfrowych na czytniki elektronicznego papieru – szkolenia z komunikacji
 • Nowa jakość w e-rozrywce: Gra finansowa Wielki kryzys: sporządzenie i zaimplementowanie na rynek
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia z konfliktów
 • Nowe technologie oraz nowe konstrukcje maszyn i urządzeń do wzbogacania i metalurgicznego przerobu surowców mineralnych – treningi negocjacyjne
 • Ochrona patentowa Sposób ciągłego odklejania włókien roślinnych oraz moduł do ciągłego odklejania włókien roślinnych – warsztaty pracownicze
 • Panel Administracyjno-Księgowy dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Firm Administracyjnych z dostępem przez Internet
 • Plan promocji importu nowoczesnych usług NOVO SoftNet sp z oo – warsztaty zamkniete
 • Popularyzacja nowoczesnego portalu Politikapl jako formy nowoczesnej rozrywki mobilnej i edukacji polityczno-ekonomicznej – szkolenia handlowe
 • Pozyskiwanie i obsługa kontrahentów zagranicznych na rynkach wschodnich
 • Produkcja resorów ze stali sprężystej chromowej metodą obróbki cieplnej i mechanicznej – szkolenia interpersonalne
 • Przyszłość wirtualizacji: czyli usługi B2B realizowane w GaMP DATA CENTER – szkolenia interpersonalne
 • Rozpoczęcie importu usług informatycznych przez TA Group
 • rozwój importu firmy Witraż poprzez sporządzenie planu dynamizacji eksportu – szkolenia z delegowania
 • rozwój nowoczesnych technologii przeciwpożarowych opartych na procesach mgłowych i gazowych
 • wzmocnienie strategii działania działalności importowej poprzez pozyskanie koncepcji ekspansji eksportu – warsztaty interpersonalne
 • wzmocnienie strategii działania firmy Libra poprzez sporządzenie strategii eksportowej
 • wzmocnienie strategii działania firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – warsztaty ze stresu
 • wzmocnienie strategii działania firmy Technitel Polska SJ poprzez realizację koncepcji rozwoju importu
 • SMT OPTYMALIZACJA – opracowanie i wdrożenie modernizacyjnego rozwiązania ekonometrycznego optymalizacji kosztów i frachtów w logistyce i transporcie drogowym – treningi z asertywności
 • Szerokopasmowy Internet w 34 sołectwach powiatu iławskiego i nowomiejskiego
 • TERYT 2 – Państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju – treningi HR
 • Usprawnienie współpracy firmy JARO-FILTR (z Warszawy) z Partnerami w wyniku rozbudowy programu informatycznego – treningi menedżerskie
 • Uzyskanie ochrony patentowej w kraju i za granicą na wynalazek „Nowe szczepy bakteriofagów do leczenia zakażeń bakteryjnych, zwłaszcza szczepami bakterii lekoopornych rodzaju Enterococcus” opracowany w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
 • Wdrozenie produkcji nowoczesnych słupów oswietleniowych przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii laserowej – warsztaty firmowe
 • wzmocnienie działań importowych Centrum Badań DNA – nowoczesnej firmy biotechnologicznej – szkolenia firmowe
 • internetowego
 • Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock – szkolenia z zarządzania projektem
 • Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Bresch+ i jej towarów na rynku wschodnim – treningi z przywództwa
 • Zaprojektowanie zzaudytowanie i uruchomienie produkcji fasad antydetonacyjnych przez AL-BUD
 • pozyskanie i implementacja wielopoziomowego procesu ONETASK usprawniającego procesy wymiany informacji pomiędzy firmą Netizens i klientami – treningi z obslugi klienta
 • umożliwienie szerokopasmowego Internetu, celem likwidacji białych plam w zachodniej Wielkopolsce – szkolenia zamkniete}